Överklaga parkeringsbot

2016-01-24 i Parkeringsböter
FRÅGA
Hej! Vi kom den 2016-01-22 till parkering på Arlanda flygplatsen. Och parkerade på en p-plats. Föraren började kolla i sin väska efter bankkort. Det tog max 3-4 minuter. Det kom en parkeringsvakt och sa att man måste köpa biljett och gav honom p-bot.Har man någon schans att överklaga?P-vakt: You need to buy ticket.Föraren: Yes I am buying ticket.P-vakt: But you need to do it now.Föraren: I am buying ticket now buy stop keep telling me what to doP-vakt I will give you ticket now because you have to buy a fucking ticketFöraren: You can't talk like this to people, what is your name?P-vakt: my name will be on your ticket.Och vi fick en gul lapp.
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Du har enligt 8§ Lag (1976:206) om felparkeringsavgift rätt att begära rättelse av boten vid polismyndigheten.
Det är viktigt att du vet att det enligt 7§ gäller att du ska erlägga avgiften inom den uppgivna tiden även om du tänker bestrida boten. Om det senare visar sig boten är felaktig får du tillbaka pengarna. Om din begäran inte får bifall kan du bestrida boten enligt 9§ i samma lag.

"I anmälan ska du ange de omständigheter som bestridandet grundas på och den bevisning som åberopas.Har bestridande anmälts, verkställer Polismyndigheten den utredning som behövs. Sedan utredningen har avslutats, meddelar Polismyndigheten beslut med anledning av bestridandet. Finner myndigheten att parkeringsanmärkning inte borde ha meddelats eller att den som bestritt betalningsansvar av någon annan anledning inte är betalningsansvarig, ska myndigheten undanröja betalningsansvaret."

Om ditt bestridande inte vinner bifall, kan du enligt 10§ överklaga detta till Tingsrätten.

Detta innebär att du har möjlighet dels att begära rättelse hos polismyndigheten, och om denna talan inte får bifall, bestrida boten hos polismyndigheten enligt de krav som uppställs i 9§. Skulle ditt bestridande inte leda till någon framgång för dig kan du överklaga beslutet hos tingsrätt i den domkrets där överträdelsen ägt rum, vilket torde vara Attunda Tingsrätt eftersom det rör sig om Arlanda flygplats som tillhör Sigtuna kommun.

Vänligen,

Ronny Hussein
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Parkeringsböter (426)
2020-11-29 Överklagande av kontrollavgift
2020-10-30 Förfarandet vid en överklagan av parkeringsbot
2020-10-27 Måste jag betala parkeringsböter?
2020-10-27 När får man böter på en tidsbegränsad parkering?

Alla besvarade frågor (86869)