Överklaga överförmyndarens beslut

2017-08-31 i OFFENTLIG RÄTT
FRÅGA
Vart vänder jag mig om jag vill ha hjälp med att överklaga ett beslut som överförmyndaren gett gode man avseende sörja för person då det varit mör och hemtjänst som ombesörjer det nu. Sonen bör hemma m god levnadsstandard med full sysselsättning och vill bo hemma.
SVAR

Hej!

Vad kul att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Ett beslut taget av överförmyndaren är överklagbart enligt 23§ i förvaltningslagen. Enligt andra stycket i samma paragraf framgår det dock att det måste göras tre veckor från det att beslutet togs. Ditt överklagande ska lämnas till överförmyndaren eftersom det var här beslutet togs i detta fall.

Hoppas att du fick svar på din fråga.

Med vänliga hälsningar,

Samuel Lindblad
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1353)
2021-11-30 Är det en plikt att rösta i Sverige?
2021-11-30 Vad händer om man blir påkommen med en mobil på anstalt?
2021-11-30 Kan jag få rättshjälp?
2021-11-30 Räknas föräldrapenning som inkomst vid ansökan vid rättshjälp?

Alla besvarade frågor (97581)