FrågaOFFENTLIG RÄTTÖvrigt31/08/2017

Överklaga överförmyndarens beslut

Vart vänder jag mig om jag vill ha hjälp med att överklaga ett beslut som överförmyndaren gett gode man avseende sörja för person då det varit mör och hemtjänst som ombesörjer det nu. Sonen bör hemma m god levnadsstandard med full sysselsättning och vill bo hemma.

Lawline svarar

Hej!

Vad kul att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Ett beslut taget av överförmyndaren är överklagbart enligt 23§ i förvaltningslagen. Enligt andra stycket i samma paragraf framgår det dock att det måste göras tre veckor från det att beslutet togs. Ditt överklagande ska lämnas till överförmyndaren eftersom det var här beslutet togs i detta fall.

Hoppas att du fick svar på din fråga.

Med vänliga hälsningar,

Samuel LindbladRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Offentlig rätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo