FrågaOFFENTLIG RÄTTPolis28/11/2014

Överklaga omhändertagande enligt 13§ Polislag

Hej!

Jag undrar om och hur man överklagar ett beslut om tillfälligt omhändertagande för allmän ordningsstörning enligt PolisL 13 paragrafen 2 stycket? Går det överhuvudtaget? Finns ju inga bestämmelser i PolisL, är det förvaltningslagen som gäller då? Hur går man tillväga annars?

Vänliga hälsningar

Lawline svarar

Hej, tack för din fråga.

13§ polislagen ger polisen stöd till att om vissa förutsättningar är uppfyllda, vidta visa i lagen stadgade åtgärder. Polisen har enligt 13§ polislagen rätt att avvisa eller avlägsna en person. Om det ej är tillräckligt, får polisen tillfälligt omhänderta personen.

Ett omhändertagande enligt polislagen kan inte överklagas. Ett omhändertagande kan, om man vill, anmälas till justitieombudsmannen (JO). JO kan i ett sådant fall komma att uttala sig om händelsen. Ett felaktigt ingripande enligt 13§ polislagen kan utgöra tjänstefel och straffansvar enligt 20:1 Brottsbalken kan göras gällande.

Således kan men ej överklaga ett omhändertagande enligt 13§ Polislagen.

Hoppas detta var svar på din fråga.

Vänligen

Kim ShawRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Offentlig rätt och Polis? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo