Överklaga Kronofogdemyndighetens beslut om försäljning av fastighet

FRÅGA
Hur går man tillväga när KFM inte följer sina egna paragrafer, pratar med Skv som är borgenär för en skuld min fick när hon gick i personlig kk 2015 och nu vill de sälja vår gemensamma fastighet och vi har barn. Ingen avbetalning är upprättad och KFM anser att det är för lite att göra löneutmätning trots fast jobb med hög lön.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Du har möjlighet att överklaga Kronofogdemyndighetens beslut (18 kap. 7 § utsökningsbalken). Det ska ske inom tre veckor från det att ni fick del av beslutet (18 kap. 7 § 3 stycket utsökningsbalken) och ges in till Kronofogdemyndigheten (18 kap. 9 § utsökningsbalken).

Har du några fler frågor är du varmt välkommen att återkomma!

Vänligen

Pontus Schenkel
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?