Överklaga körkortsåterkallelse för rattfylleri av normalgraden

2019-02-08 i Trafik och körkort
FRÅGA
Hej! Jag blåste positivt i en poliskontroll, 0.24mg (dagen efter intag av alkohol). Transportstyrelsens preliminära beslut är återkallat körkort i 12 månader. Vi (jag samt min arbetsgivare, inklusive läkarintyg) planerar nu att överklaga detta då jag, likt många andra, har stort behov av körkort i min tjänst. Vet ni om det finns liknande fall då spärrtiden förkortats? Eller tror ni det är helt kört att ens överklaga?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Återkallelse av körkortet

Enligt 5 kap. 6§ 2 stycket Körkortslagen (KörkL) är den lägsta spärrtiden för rattfylleri av normalgraden 12 månader. Det finns dock en del alternativ till förfogande.

Varning

Om alkoholkoncentrationen under eller efter färden inte uppgått till 0,25mg/l i utandningsluften, kan du istället få en varning om det anses vara en tillräcklig åtgärd, se 5 kap. 9§ 2 stycket KörkL. Enligt praxis anses dock endast varning vara av tillräcklig åtgärd vid lägre halter alkoholkoncentration - cirka 0,15 mg/l - och att man inte gjort sig skyldig till några andra trafiköverträdelser i samband med rattfylleriet, se NJA 2016 ref 18.

Nedsättning av spärrtid

Enligt 5 kap. 10 § andra stycket KörkL kan spärrtiden sättas ned till mindre än 12 månader. Det krävs emellertid att det föreligger synnerliga skäl och att det ska ske utan fara för trafiksäkerheten. Vid prövningen av om det föreligger synnerliga skäl ska en helhetsbedömning göras av den samlade utredningen där körkortshavaren personliga förhållanden beaktas och hänsyn tas till bl.a. sådana omständigheter som behov av körkort. Därför kan ditt stora behov av körkort innebära en nedsättning av spärrtiden. Synnerliga skäl är dock ett högt krav. HFD har i flera fall konstaterat att denna bestämmelse ska tillämpas restriktivt. Det är således inte lätt att övertyga domstolen att sätta ned spärrtiden med stöd av denna bestämmelse.

Alkolås

Systemet med villkor om alkolås för körkortsinnehav infördes i körkortslagen den 1 januari 2012 i form av 5 kap. 16–22§§ KörkL. Om ett slutligt beslut ännu inte är fattat finns en möjlighet att ansöka om alkolås. Det innebär att man istället för indraget körkort, under en villkorstid på 12 månader endast får köra bil med godkänt alkolås. Man får då bara köra i Sverige och enbart fordon med godkänt alkolås.

En sådan ansökan ska innehålla ett läkarintyg och en förklaring om att sökanden är villig att uppfylla de särskilda villkor som gäller för körkortsinnehav, alltså att bara köra i Sverige och enbart fordon med godkänt alkolås.

Ansökan ska skickas in till Transportstyrelsen senast inom fyra veckor från det att du getts tillfälle att yttra dig.

Mina kommentarer

Jag skulle råda dig att överklaga. Omständigheterna talar tyvärr inte till din fördel, men en överklagan kostar ingenting och kan skrivas ganska enkelt av vem som helst. Det finns inga formkrav på hur en överklagan ska se ut. Det viktiga är enbart att du uttrycker vad du vill att domstolen ska ändra på, och varför. Beskriv därför vikten av körkortet och dina personliga förhållanden som påverkas av återkallelsen, och yrka på att få en varning eller att spärrtiden ska sättas ned. Skicka därefter in den till Transportstyrelsen.

Jag hoppas att mitt svar är till någon hjälp och förtydligat situationen något. Om du har några fler frågor är du välkommen att skriva i kommentatorsfältet, alternativt skicka in en ny fråga.

Ha det bra!

Vänligen,

Hashim Mohammed Ritha
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Trafik och körkort (555)
2019-05-22 Hur fungerar det att överklaga ett beslut om återkallat körkort?
2019-05-15 När får en kommun flytta ett fordon omedelbart?
2019-05-11 Kan man få ett gratis körkort av polisen om man haft ett antal olovliga körkort?
2019-05-11 Kan mitt körkort bli återkallat trots att jag blev frikänd för trafikbrott?

Alla besvarade frågor (69196)