Överklaga kontaktförbud

2017-01-16 i STRAFFRÄTT
FRÅGA
Hur bestrider man ett kontaktförbud?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag förstår din fråga som att du har funderingar kring hur man går tillväga för att överklaga ett beslut om kontaktförbud.

Ett kontaktförbud beslutas av åklagare. Åklagaren gör en så kallad proportionalitetsbedömning, det vill säga väger skälen för ett förbud, mot de konsekvenser som det innebär för personen som förbudet ska gälla. Om du inte är nöjd med åklagarbeslutet angående kontaktförbud, har du möjlighet att begära att frågan prövas av tingsrätten.
En sådan begäran om prövning hos tingsrätten, ska enligt 14 § Lagen om kontaktförbud, göras muntligen eller skriftligen hos åklagaren som har fattat beslutet om kontaktförbud.

Ett överklagande bör enligt 21 § Lagen om kontaktförbud och 7 § Lagen om domstolsärenden, innehålla uppgifter om:
1. det beslut som överklagas
2. i vilken del beslutet överklagas och den ändring i beslutet som yrkas,
3. grunderna för överklagandet och i vilket avseende skälen för beslutet enligt klagandens mening är oriktiga och 4. de bevis som åberopas och det som skall styrkas med varje särskilt bevis.
Skriftliga bevis skall ges in samtidigt med överklagandet.

Åklagaren ska sedan överlämna ärendet till tingsrätten.
Tingsrätten får förordna att ett kontaktförbud tills vidare inte ska gälla, 17 § Lagen om kontaktförbud.

Du bör också ha i åtanke, att du själv svarar för din rättegångskostnad, se 20 § Lagen om kontaktförbud.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!
Har du vidare funderingar är du välkommen att återkomma.

Med vänlig hälsning,

Linn Östman
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (2661)
2021-09-13 Om en lagstiftning hinner upphävas mellan den tiden brottet begicks till det att rättegång hålls, kan man ändå bli dömd?
2021-08-31 Kan en avvikelse från en säkerhetsföreskrift vara brottsligt?
2021-08-31 Vad innebär utom rimligt tvivel?
2021-08-30 Barnpornografi - video

Alla besvarade frågor (95763)