FrågaFAMILJERÄTTBodelning17/08/2017

Överklaga ett bodelningsavtal

Hur lång tid efter beslut om bodelning kan man överklaga den?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag förmodar att ni har fått hjälp av en bodelningsförättare och jag tolkar frågan som att du undrar om dennes beslut om fördelning av kvarlåtenskapen går att överklaga.

Om ni har använt er av en bodelningsförrättare

Bodelningen upprättas som en skriftlig handling som undertecknas av bodelningsförrättaren samt delges dig och din partner. Godkänner ni skiftet blir det omedelbart gällande. Vill någon av er klandra skiftet skall talan väckas mot den andra parten (klander av bodelning) inom fyra veckor från delgivningen (17 kap 8 § 2 st ÄktB). Tingsrätten har då att ompröva förrättningen och eventuellt fördela på annat sätt.

Så svaret på din fråga är att du har 4 veckor på dig att väcka klandertalan mot din partner från det att du fick ta del av beslutet om bodelningen.

Om ni inte har använt er av en bodelningsförrättare

Är det så att ni har gjort en formenlig bodelning själva så kan man normalt inte angripa ett bodelningsavtal. Utgångspunkten är att avtal som har kommit till stånd och som har undertecknats av båda parter ska gälla och är bindande enligt principen "Pacta Sunt Servanda" som innebär att avtal ska hållas. Det som går att göra är att kräva en ny bodelning om ni båda är överens om det, då kan bodelningsavtalet antingen hävas eller förklaras ogiltigt.

Går din partner inte med på detta så är den enda möjligheten att på något sätt kunna försöka visa på omständigheter vid avtalets tillkomst som gör att avtalet ska förklaras ogiltigt. Skulle ert avtal på något sätt vara oskäligt (inte rättvist) på grund av omständigheter när det upprättades, eller om din partner har vilselett dig genom att exempelvis uppsåtligen utelämna avgörande uppgifter, kan ogiltighet komma på tal. Dock är bedömningen relativt restriktiv och det kommer ställas höga beviskrav för att kunna visa på eventuellt svek. (se bla 30-33 §§ AvtL) Det är domstol som kommer pröva detta och du måste i så fall inleda en tvist vid tingsrätten. Kom ihåg att du har bevisbördan och har du inte tillräckligt godtagbara bevis kommer det bli svårt att få till en ändring i avtalet eller ogiltighetsförklara det.

Hoppas det var svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Gustav PerssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Bodelning? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000