Överklaga ett bodelningsavtal

2017-08-17 i Bodelning
FRÅGA
Hur lång tid efter beslut om bodelning kan man överklaga den?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag förmodar att ni har fått hjälp av en bodelningsförättare och jag tolkar frågan som att du undrar om dennes beslut om fördelning av kvarlåtenskapen går att överklaga.

Om ni har använt er av en bodelningsförrättare

Bodelningen upprättas som en skriftlig handling som undertecknas av bodelningsförrättaren samt delges dig och din partner. Godkänner ni skiftet blir det omedelbart gällande. Vill någon av er klandra skiftet skall talan väckas mot den andra parten (klander av bodelning) inom fyra veckor från delgivningen (17 kap 8 § 2 st ÄktB). Tingsrätten har då att ompröva förrättningen och eventuellt fördela på annat sätt.

Så svaret på din fråga är att du har 4 veckor på dig att väcka klandertalan mot din partner från det att du fick ta del av beslutet om bodelningen.

Om ni inte har använt er av en bodelningsförrättare

Är det så att ni har gjort en formenlig bodelning själva så kan man normalt inte angripa ett bodelningsavtal. Utgångspunkten är att avtal som har kommit till stånd och som har undertecknats av båda parter ska gälla och är bindande enligt principen "Pacta Sunt Servanda" som innebär att avtal ska hållas. Det som går att göra är att kräva en ny bodelning om ni båda är överens om det, då kan bodelningsavtalet antingen hävas eller förklaras ogiltigt.

Går din partner inte med på detta så är den enda möjligheten att på något sätt kunna försöka visa på omständigheter vid avtalets tillkomst som gör att avtalet ska förklaras ogiltigt. Skulle ert avtal på något sätt vara oskäligt (inte rättvist) på grund av omständigheter när det upprättades, eller om din partner har vilselett dig genom att exempelvis uppsåtligen utelämna avgörande uppgifter, kan ogiltighet komma på tal. Dock är bedömningen relativt restriktiv och det kommer ställas höga beviskrav för att kunna visa på eventuellt svek. (se bla 30-33 §§ AvtL) Det är domstol som kommer pröva detta och du måste i så fall inleda en tvist vid tingsrätten. Kom ihåg att du har bevisbördan och har du inte tillräckligt godtagbara bevis kommer det bli svårt att få till en ändring i avtalet eller ogiltighetsförklara det.

Hoppas det var svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Gustav Persson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2831)
2021-07-28 Har jag rätt till huset vid en bodelning?
2021-07-28 hur mycket ska man köpa ut sin sambo för vid kortvarig samboförhållande?
2021-07-26 Bodelning med internationella egendomar
2021-07-20 Kan en bodelning klandras om den ena partens psykiska ohälsa utnyttjades?

Alla besvarade frågor (94337)