Överklaga bodelningsavtal

2017-02-28 i Bodelning
FRÅGA
Hej,jag misstänker stärkt att min x man har lurat mig på pengar vid bodelningen för 3 år sedan. Kan jag överklaga eller vad gör jag?
SVAR

Hej och tack för du vänt dig till Lawline med din fråga!

Jag förutsätter att ni skrev ett bodelningsavtal när ni genomförde bodelningen, vilket är ett måste vid en bodelning enligt 9 kap. 5 § Äktenskapsbalken (här). Således är det bodelningsavtalet som visar vad som har delats och det är detta avtal som kan angripas. Eftersom det har gått tre år går det inte att överklaga bodelningsavtalet. Emellertid kan det finnas skäl för att jämka (ändra) eller ogiltigförklara avtalet då du misstänker att din före detta man har lurat dig på pengar.

För att ändra eller ogiltigförklara ett bodelningsavtal använder man sig av avtalslagen. Den paragraf som skulle kunna komma till användning är 36 § avtalslagen (här) som menar att ett avtal kan ändras eller ogiltigförklaras om innehållet i avtalet är oskäligt (orimligt) på grund av omständigheterna vid bland annat avtalets ingående. Eftersom du menar att din före detta man har lurat dig på pengar så kan det utgöra ett skäl att bodelningsavtalet är orimligt och således kan detta avtal ändras eller ogiltigförklaras. Det är domstolen som prövar detta och således måste du inleda en tvist vid tingsrätten för att få igenom detta.

Notera dock att huvudregeln är att avtal ska hållas. Därför kan det bli svårt att få igenom en ändring eller en ogiltigförklaring av bodelningsavtalet. Du har också bevisbördan och måste kunna bevisa dina påståenden. Jag skulle därför starkt rekommendera dig att kontakta vår telefonkontakt för vidare rådgivning där de kan hjälpa dig att boka ett möte med en jurist.

Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt:
Telefon: 08-533 300 04
Öppetider: Mån-fre kl. 10.00−16.00

Hoppas detta svar gav klarhet och lycka till!

Med vänlig hälsning

Anton Magnusson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2717)
2021-01-27 Vem har rätt till lägenheten vid skilsmässa?
2021-01-24 Testamente eller äktenskapsförord för att säkra arvet till mina barn?
2021-01-22 Vem får behålla vad i en bodelning?
2021-01-22 Kan jag göra så att mina egna sparpengar inte ingår i en bodelning?

Alla besvarade frågor (88493)