​Har man rätt att överklaga beslut om uppehållstillstånd för besök?

Hej! Min mor har ansökt om uppehållstillstånd för besök. Om hon får avslag har hon då rätt att överklaga och stanna i Sverige under tiden? Hon befinner sig i Sverige och har gjort ansökan i Sverige.

Lawline svarar


Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Svar till frågor angående inresa till Sverige hittar vi i Utlänningslag (2005:716) (UtlL).

Nedan kommer jag att först förklara om din mor har rätt att överklaga, sedan kommer jag att förklara hur överklagandet går till och om din mor har rätt att stanna i Sverige medan hon väntar beslut från Migrationsverket. Därefter kommer jag att redogöra hur din mor ska skriva ett överklagande.


Rätten att överklaga

Om Migrationsverket beslutar om att din mor inte har rätt till uppehållstillstånd för besök har din mor rätt att överklaga, 14 kap. 3 § Utlänningslag. Domstolen kommer att pröva din mors överklagande. Din mor ska isåfall skicka sitt överklagande till Migrationsverket.


När du ska överklaga

När din mor får beslut från Migrationsverket att hon inte får uppehållstillstånd för besök, framgår det alltid i beslutet om hur lång tid din mor har på sig att överklaga. Din mor har tre veckor på sig att överklaga från den dag hon fick beslutet, om Migrationsverket säger nej till att ge din mor uppehållstillstånd. Om din mor har ett offentligt biträde kan hon eller han hjälpa dig att överklaga.


Ett offentligt biträde kan hjälpa dig i migrationsärenden

Ett offentligt biträde är jurist eller advokat. Ett offentligt biträde kan hjälpa dig med din ansökan och vara med när du träffar Migrationsverket. Om det är Migrationsverket som bestämmer att du ska ha ett biträde behöver du inte betala för det.


Får man stanna i Sverige medan man väntar på beslut?

Om din mor inte får uppehållstillstånd för besök och då hon bestämmer sig för att överklaga beslutet har din mor rätt att stanna kvar i Sverige under tiden Migrationsverket tar beslut i frågan.


Hur överklagandet går till

Migrationsverket kommer att gå igenom din mors överklagande för att se om beslutet ska ändras. Om det föreligger skäl till att beslutet ska ändras kommer ärendet att skickas till migrationsdomstolen och det är Migrationsverket som bestämmer om det finns skäl för att ärendet ska vidare till migrationsdomstolen.

Domstolen kommer att antingen hålla med Migrationsverket om att din mor inte ska få uppehållstillstånd för besök eller att beslutet ska ändras, 13 kap. 13 § första stycket Utlänningslag.

Om din mor ändrar sig och vill ta tillbaka överklagandet kan din mor meddela Migrationsverket att hon accepterar det beslut som Migrationsverket har tagit - det vill säga att hon accepterar att inte få uppehållstillstånd för besök. Det innebär att din mors överklagande inte prövas och att hon inte kommer att kunna överklaga beslutet igen.


Hur du skriver ett överklagande

När din mor får beslutet kommer det att framgå hur hon ska gå tillväga för att överklaga det. För att överklaga ska din mor skriva ett brev, där hon berättar vilket beslut som hon vill att Migrationsverket ska ändra på, och hon ska även ange grunder till varför Migrationsverket ska ändra beslutet. Din mor kan även skicka med andra bevis som kan vara till nytta för beslutet till exempel ett visst dokument som stödjer det hon berättar.

I överklagandet ska din mor skriva sina personuppgifter och ärendenummer. Ärendenumret står på hennes beslut. Din mor kan även skriva telefonnummer och adress där Migrationsverket eller domstolen kan nå henne.

Om din mor inte kan överklaga själv kan du eller någon annan att göra det åt henne. Då behöver din mor lämna in en fullmakt för den som hjälper din mor till Migrationsverket.


Vad en fullmakt är

En fullmakt är ett intyg på att till exempel du har rätten att utföra specifika handlingar, alternativt ta beslut, åt en annan person till exempel att du kan utföra rättsliga handlingar för din mor. Det är ett undertecknat brev - det vill säga att den är skriftlig och skriftlig fullmakt är det vanligaste. I det fall din mor inte kan överklaga beslutet på egen hand eller på grund av en annan omständighet kan du istället för henne överklaga beslutet.

Fullmakten ska skrivas av din mor att hon ger sin fullmakt till dig och ska kunna visas upp i original om Migrationsverket begär det.

Om din mor är i behov av fullmakt ska hon lämna in ett brev till Migrationsverket där det står

- att det är en fullmakt

- namn, födelsedatum och adress för den person som ger någon annan fullmakt

- vad personen som får fullmakt har rätt att göra, till exempel företräda mig i mitt ärende för uppehållstillstånd för besök

- namn, personnummer och adress för den som får fullmakt

- namnteckning av den person som ger någon annan fullmakt

-datum och ort för när fullmakten skrevs under.


Beslut som inte får överklagas

Men det du ska ha i åtanke är att alla beslut inte går att överklaga. Till exempel om din mor får beslut om att hon inte får uppehållstillstånd för besök, kommer det även att framgå om hon får överklaga beslutet eller inte. Till exempel om din mor har gjort en nöjdförklaring, vilket innebär att hon är nöjd med det beslut som Migrationsverket har tagit, så det innebär att hon inte kan överklaga det beslutet, 15 kap. 3 § Utlänningslag.


Sammanfattningsvis

Sammanfattningsvis kan din mor överklaga uppehållstillstånd för besök till Migrationsverket och ska göra det tre veckor från den dag hon fick beslut av Migrationsverket. Din mor har även rätt att stanna i Sverige medan hon väntar på Migrationsverkets beslut.

Om du behöver mer hjälp kan Lawlines Juristbyrå hjälpa till med ytterligare vägledning.

Hoppas att du fick svar på din fråga.

Lycka till!

Med vänliga hälsningar,

Rahime DumanRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Offentlig rätt och Migrationsrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”