Överklaga beslut om körkortsåterkallelse

2020-04-30 i Trafik och körkort
FRÅGA
Jag var med om en mc olycka förra året där jag hade kört förfort och hamnade i en olycka (bara jag inblandad)Dom har inga hastighetsmätningar men video från essinge leden där jag kör om bilar. jag var hos polisen på förhör i höstas och fick ett straffförläggande på cirka 13500kr vilket jag godtog då jag har gjort fel dock så erkände jag aldrig hastighet utan brist i säkerhetstänk och skapandet av olyckan.Fick en notis om beslut för åtterkallese av körkort och det ser ut som jag har fått 6 månader som spärr tid.Det är vårdslöshet i trafik som detta handlar om, går det på något sätt att korta ner tiden ? då jag behöver körkortet i jobbet då man är konsult. Min chef kan intyga att jag kan riskera förlora jobbet om jag inte har körkort. Hur är det bäst för mig att gå tillväga?MvH
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du undrar om det finns någon möjlighet att korta ned en spärrtid på 6 månader, som du fått i samband med en körkortsåterkallelse pga vårdslöshet i trafik.

Regler om körkortsingripanden återfinns i Körkortslagen (KörkL). Av 5 kap. 3 § 1 p KörkL framgår det att ett körkort ska återkallas om körkortshavaren har gjort sig skyldig till grov vårdslöshet i trafik enligt 1 § 2 st lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott. Spärrtiden har bestämts till sex månader.

Innan transportstyrelsen har fattat beslut om återkallelse finns det alltid en möjlighet att lämna ett yttrande där man kan framföra omständigheter som transportstyrelsen borde beakta i samband med återkallelsen (exempelvis behov av körkort för sin anställning). Då transportstyrelsen redan har utfärdat en spärrtid och fattat beslut om återkallelse är den möjligheten förbi.

Du har dock alltid en rätt och möjlighet att överklaga Transportstyrelsens beslut. Ett beslut om återkallelse av körkort kan överklagas till förvaltningsrätten, 8 kap. 1 § KörkL. Du skickar in din överklagan till Transportstyrelsen som som sedan skickar den vidare till förvaltningsrätten som gör en bedömning. I beslutet som du har fått från Transportstyrelsen står det hur du ska göra för att överklaga, t.ex. vilka handlingar du behöver skicka med. Tänk på att ditt överklagande måste skickas in inom en viss tid efter att du fått ta del av beslutet. Hur lång tid du har på dig ska framgå av beslutet.

Med vänliga hälsningar,

Melvin Keric
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Trafik och körkort (875)
2021-04-16 Spärrtid efter återkallelse av körkortet mot bakgrund av tidigare fortkörning
2021-04-15 Vart kan jag få tag på information om mitt körkort?
2021-04-10 Måste jag ange vem som kört min bil vid en fortkörning?
2021-04-09 Påverkar ringa narkotikabrott möjligheten att få körkort?

Alla besvarade frågor (91308)