Överklaga beslut om återkallelse av körkort

2020-03-30 i Trafik och körkort
FRÅGA
Hej det är så att jag har förlorat mitt körkort.Körde med 0.33 promille i blodet och blev stannad. Grejen var att jag var ganska ledsen den kvällen och när jag kom hem så ville jag åka dit jag ville ändå och satte mig i bilen och då kom polisen igen för att lämna ett brev. Så fick åka och blåsa ännu en gång. Så straffet kom och jag fick 30 månaders återkallelse. Har skrivit en vädjan men dom nekade den. Finns det något mer man kan göra?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Om jag har uppfattat situationen rätt så har ditt körkort blivit återkallat eftersom du har kört bil med alkohol i blodet vid två tillfällen under samma kväll. Jag tolkar det som att du, med vädjan, menar att du har lämnat dina synpunkter till Transportstyrelsen i ett yttrande, men att de har nekat yttrandet och bestämt sig för att återkalla ditt körkort under 30 månader.

Grund för återkallelse

Av 5 kap. 3 § 1p b Körkortslag (1998:488) framgår det att ett körkort ska återkallas om körkortshavaren har gjort sig skyldigt till rattfylleri.

Vid körkortsåterkallelse enligt 5 kap. 3 § 1-6 Körkortslag (1998:488) ska det bestämmas en tid inom vilken ett nytt körkort inte får utfärdas, en s.k. spärrtid, 5 kap. 6 § Körkortslag (1998:488). Spärrtiden ska vara lägst en månad och högst tre år. Transportstyrelsen har i ditt ärende beslutat om en spärrtid på 30 månader.

Överklaga transportstyrelsens beslut

Du har alltid rätt att överklaga Transportstyrelsens beslut. Ett beslut om återkallelse av körkort kan överklagas till förvaltningsrätten, 8 kap. 1 § Körkortslag (1998:488). Du skickar in din överklagan till Transportstyrelsen som som sedan skickar den vidare till förvaltningsrätten för en bedömning i frågan. I beslutet som du har fått från Transportstyrelsen står det hur du ska göra för att överklaga, t.ex. vilka handlingar du behöver skicka med. Tänk på att ditt överklagande måste skickas in inom en viss tid efter att du fått ta del av beslutet. Hur lång tid du har på dig ska framgå av beslutet.

Mvh

Melvin Keric
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Trafik och körkort (873)
2021-04-10 Måste jag ange vem som kört min bil vid en fortkörning?
2021-04-09 Påverkar ringa narkotikabrott möjligheten att få körkort?
2021-04-04 Heldragen linje undantag
2021-04-03 Får jag framföra en 30-moped utan förarbevis eller körkort?

Alla besvarade frågor (91129)