Överklaga beslut från Transportstyrelsen

Hejsan jag har fått mitt körkort återkallat och en spärr tid på 9 månader på grund utav att jag har blivit dömd för ringa narkotika vid två tillfällen. Första gången var 18nov -16 andra gången var 14 juni- 18.

Då jag behöver mitt körkort för att ta mig till och från jobb dvs 44km enkel resa, så undrar jag ifall jag har en chans för överklagan om att få ta urinprov och en längre prövotid istället.

Och hur mycket kostar ett sådan här rättsprocess?

M.v.h

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Ett körkort ska omhändertas om körkortshavaren vid förande av ett motordrivet fordon har visat tydliga tecken på påverkan av alkohol eller annat ämne (5 kap 7 § första punkten körkortslagen). Det är Transportstyrelsen som prövar frågor om återkallelse av körkort på grund av narkotikabrott. (7 kap 5 § körkortslagen). Ett sådant myndighetsbeslut kan överklagas till förvaltningsrätten inom en viss tid som finns angiven på det beslut du har fått från Transportstyrelsen.

Vad ska finnas med i överklagandet?

I överklagandet ska du ange varför du anser att beslutet ska ändras och vilken ändring du vill ha, t.ex. urinprov och förlängd prövotid. Vidare ska du uppge vad du vill ska prövas och vad du vill att rätten ska känna till och ta hänsyn till vid sin prövning. Där kan du t.ex. ange ditt behov av körkort för ditt arbete. Det ska även finnas med de bevis du vill åberopa och vad du vill styrka med varje särskilt bevis. Utöver detta ska överklagandet också innehålla

person- eller organisationsnummerpostadress och adress till din arbetsplatstelefonnummer till bostaden och arbetsplatsen samt mobiltelefonnummere-postadress, ochannat som har betydelse för att domstolen ska kunna nå dig.Överklagandet ska skickas in till Transportstyrelsen som prövar om överklagandet skett inom rätt tid. Om så är fallet skickar Transportstyrelsen ärendet vidare till förvaltningsdomstolen

Kostnader

Det kostar inget att överklaga och vid överklagande till förvaltningsrätten står du endast för dina egna kostnader och behöver inte betala motpartens om du förlorar.

Hoppas du fick svar på din fråga och hör gärna av dig igen om du undrar över något mer!

Vänligen

Isabella ArsovRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Offentlig rätt och Trafik och körkort? Vi hjälper dig till fast pris!

Körkortsärende4995 kr

Gäller ett yttrande eller överklagande. Du skriver själv under och skickar in yttrandet eller överklagandet. Vill du hellre bli företrädd av Lawline? Vänligen klicka här.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning