FrågaSTRAFFRÄTTTrafikbrott27/11/2013

Överklaga återkallelse av körkort

Hej! Jag har en fråga om möjlig kommande överklagande. Min sambo har haft oturen att 3gr blivit omhändertagen av polis och hamnat i fyllecell. Han har tidigare i berusat tillstånd hamnat i register pga av stöld där han då fick böter och samhällstjänst. Nu fick han hem brev från transportstyrelsen att de är i förhandling om hans körkort b och ce pga omhändetagande av polis. Han jobbar och sköter sitt arbete helt perfekt (lastbilschaufför) och sin ekonomi och har boende och lån och djur att sköta. Kan man överklaga? Har läst om alkohollås? Blir han av med allt? max månader?

Lawline svarar

Hej!
Tack för din fråga!
Transportstyrelsen kan återkalla körkortet för en person som på grund av opålitlighet ur nykterhetshänseende inte bör inneha körkort. Detta framgår av körkortslagen 5 kap. 3 § p. 5. Omhändertagande av polis på grund av berusning kan vara en sådan omständighet som gör att körkortet blir återkallat.

Transportstyrelsens beslut om återkallande av körkort går att överklaga, vilket framgår av förvaltningslagen 22 §. Överklagandet ska vara skriftligt och undertecknat av det överklagade beslut berör. Överklagandet inges till Transportstyrelsen, som sedan skickar det vidare till allmän förvaltningsrätt för prövning. Tänk på att ett överklagande måste ha inkommit till Transportstyrelsen senast inom tre veckor efter beslutet om återkallande av körkortet.

Vid bedömningen hur lång spärrtiden (den tid inom vilken en person som har fått sitt körkort återkallat inte kan få ett nytt körkort utfärdat) ska vara, ska en helhetsbedömning göras av omständigheterna i fallet. I förarbetena (prop. 1975/76:155 s. 101) anges att ett år är lämpligt som spärrtid i de flesta onykterhetsfallen.

Istället för att körkortet återkallas, kan körkortet behållas med ett villkor om alkolås, se körkortslagen 5 kap. 17 §. Detta gäller dock enbart om den vars körkort skulle ha återkallats har gjort sig skyldig till rattfylleri eller grovt rattfylleri, se körkortslagen 5 kap. 16 §.

Körkortslagen hittar du https://lagen.nu/1998:488
Förvaltningslagen hittar du https://lagen.nu/1986:223.

Vänligen
Amanda HarryssonRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”