FrågaFAMILJERÄTTAdoption10/05/2018

Överklaga adoptionsbeslut

Min make har ansökt om att få adoptera min 7 åriga dotter som jag är ensam vårdnadshavare till. Den biologiska pappan har således fått yttra sig angående ansökan och motsätter sig adoptionen. Min make har fostrat och varit min dotters "pappa" sedan hon var 1år Han är på alla praktiska och psykologiska plan hennes pappa och hon anser honom vara hennes pappa. Hon har träffat sin biologiska pappa vid 3 tillfällen de senaste 5 åren. Han har inte förhindrats umgänge men han har inte heller visat något intresse. Han betalar inte underhåll utan påminnelse osv. Familjerätten har gjort sin utredningen och även pratat med vår dotter som uttrycker att hon vill att min make skall vara hennes pappa. Handläggaren på familjerätten anser att barnets bästa ska råda och då är frågan klar, min make bör få adoptera. Sen är det ju trots allt tingsrätten som avgör.

Min fråga är vad som händer om Tingsrätten beslutar sig för att låta min make adoptera? När träder adoptionen i laga kraft och huruvida är det möjligt för biopappan att överklaga då han inte är vårdnadshavare? Och om tingsrätten inte bifaller adoptionen, kan min man då överklaga eller måste man då söka på nytt??

tacksam för ert svar.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Reglerna om adoption hittar vi i Föräldrabalken (FB).

Ett adoptionsbeslut vinner laga kraft när överklagandetiden löpt ut, vilket är tre veckor efter att beslutet meddelats (se 52 kap. 1 § 2 stycket. Rättegångsbalken).

I 4 kap. 11 § FB anges vilka som har rätt att överklaga adoptionsbeslut. Här framgår att de som har del i ärendet antingen som sökande eller genom att höras får överklaga beslutet. Föräldrar som saknar del i vårdnaden om barnet som adoptionen avser ska, trots att samtycke från denne inte krävs, höras i ärendet om det är möjligt (se 4 kap. 10 § 3 stycket FB). Både den sökande dvs i detta fall din make och den biologiska pappan ska därmed ha rätt att överklaga adoptionsbeslutet.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Lovisa WanhataloRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Adoption? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000