Överklaga 30 år gammal bouppteckning

FRÅGA
Kan man överklaga en gammal bouppteckningden är ca 30 år
SVAR

Hej,
tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Regler om bouppteckningar finner du i 20 kap. Ärvdabalken (1958:637), ÄB. 20 kap. 9 § ÄB säger att en felaktig bouppteckning inte får registreras hos Skatteverket.

Möjlighet finns att överklaga beslutet om registrering till förvaltningsrätten, om beslutet angår dig och du t.ex. är dödsbodelägare. Ett förvaltningsbeslut överklagas normalt sett inom tre veckor från det att man fått kännedom om beslutet/tagit del av bouppteckningen. Därmed är det sannolikt inte möjligt att överklaga bouppteckningen i ditt fall.

Med vänliga hälsningar

Daniel Scharff
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bouppteckning och arvsskifte (1005)
2020-10-17 Bostadsrättsföreningen vill ha bevis på att jag äger lägenheten
2020-10-02 Vilka ska kallas till bouppteckningen?
2020-09-30 Särkullbarns rätt till arv
2020-09-30 Kan man se om någon har fått ett arv?

Alla besvarade frågor (85192)