FrågaARVS- OCH TESTAMENTSRÄTTBouppteckning och arvsskifte10/08/2015

Överklaga 30 år gammal bouppteckning

Kan man överklaga en gammal bouppteckning

den är ca 30 år

Lawline svarar

Hej,
tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Regler om bouppteckningar finner du i 20 kap. Ärvdabalken (1958:637), ÄB. 20 kap. 9 § ÄB säger att en felaktig bouppteckning inte får registreras hos Skatteverket.

Möjlighet finns att överklaga beslutet om registrering till förvaltningsrätten, om beslutet angår dig och du t.ex. är dödsbodelägare. Ett förvaltningsbeslut överklagas normalt sett inom tre veckor från det att man fått kännedom om beslutet/tagit del av bouppteckningen. Därmed är det sannolikt inte möjligt att överklaga bouppteckningen i ditt fall.

Med vänliga hälsningar

Lawline RådgivareRådgivare
Hittade du inte det du sökte?