FrågaPROCESSRÄTTVittna05/04/2016

Övergrepp i rättssak

Hej!

Min dotter, 20 år har varit vittne till ett brott, en oprovocerad misshandel. Hon såg det som hände, men har inte kontaktat polisen eftersom den som misshandlade, dennes släkt och vänner skickar meddelanden till henne om att hon ska få det svårt både på jobbet och privat. Inga fysiska hot, men tillräckligt för att göra livet svårt på en mindre ort. Vad kan hon och vi göra för att skydda henne? Kan det vara övergrepp i rättssak att skicka dylika meddelanden till ett vittne?

Karin

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

I 17:10 Brottsbalken (BrB) stadgas brottet övergrepp i rättssak. Handlingar som samlas inom det juridiska begreppet övergrepp i rättssak är brett. Handlingar som syftar till att påverka rättsprocessen, genom våld eller hot om våld, angriper någon som gjort en anmälan, för talan, avlagt vittnesmål eller annars vid förhör avgett utsaga hos domstol eller annan myndighet faller inom ramarna för brottet. Samma sak gäller om man hotar någon för att hindra denne från en sådan åtgärd. Syftet med hotet måste alltså vara att avskräcka en person från att anmäla eller vittna. Saknas sådan koppling blir det antagligen en fråga om olaga hot enligt 4:5 BrB.

I din dotters fall rör det sig om hot för att avskräcka henne från att göra en anmälan eller vittna i brottmålsförfarandet. Således är rekvisiten för övergrepp i rättssak uppfyllda eftersom syftet med hoten är att förhindra en anmälan eller ett vittnesmål.

Avslutningsvis har de personer som hotat din dotter begått ett allvarligt brott där påföljden är böter eller fängelse beroende på brottets karaktär. Jag skulle råda er att anmäla brottet eftersom syftet med brottet övergrepp i rättssak är att någon som har begått ett brott inte ska gå fri därför att ingen vågar anmäla brott. Vidare är skyddsobjektet vittnen vad gäller övergrepp i rättssak vilket betyder att din dotter är skyddad av lagen. Trots det finns säkerligen en oro att anmäla eller vittna men för att upprätthålla rättvisan i samhället är mitt råd att anmäla brottet - både för att skapa harmoni för dig och din dotter men även för samhället i stort. Lycka till!

Förhoppningsvis är detta svar till din hjälp. Tveka inte att återkomma om förtydligande önskas eller om du har andra frågor!

Hälsningar,

Josefin LindRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Processrätt och Vittna? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo