Övergår arvsrätten automatiskt till bröstarvingens avkomling?

2020-01-14 i Arvsordning
FRÅGA
När jag dör har min dotter rätt till sin laglott, men hon är tyvärr redan död. Går då hennes del av laglotten då till hennes bror (min son) eller till hennes son? Testamente finns ej, men planeras.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om arv återfinns i ärvdabalken (ÄB).

Först vill jag inleda mitt svar med att beklaga sorgen. I mitt svar till dig kommer jag förklara vem som kommer att få ärva din egendom vid din bortgång enligt den legala arvsordningen och huruvida den kommer tillfalla din dotterson eller din egen son, eller bägge två. Eftersom du i frågan inte nämner något om att du har en make utgår jag från att så är fallet och huvudfokus i mitt svar ligger på din dotterson samt din egna sons rätt till arv.

Övergår arvsrätten automatiskt till bröstarvingens avkomling om den är avliden?

Enligt den legala arvsordningen tillhör bröstarvingar, dvs. närmaste arvingar till den avlidne den första arvsklassen. Det innebär alltså att barn till den avlidne som utgångspunkt (förutsatt att inget testamente finns) har en egen självständig rätt till arv framför andra eventuella släktingar (2 kap. 1 § första stycket ÄB).

Barnen till den avlidne tar lika stor lott och om en av bröstarvingarna är avliden hamnar dennes avkomling i dennes ställe, dvs. din dotterson. Vilket innebär att din dotterson och din egen son har rätt till lika stor lott vid din bortgång. Så med andra ord hamnar hennes son i hennes ställe, med lika rätt, vad gäller rätten till arv som din egen son (2 kap. 1 § andra stycket ÄB).

Huvudregeln - om arvslott och laglott

Enligt huvudregeln har bröstarvingar, dvs. barnen rätt till hela kvarlåtenskapen (egendomen du lämnar efter dig) - vilket även kallas arvslotten. Om den avlidne genom testamente väljer att skänka bort delar av egendomen till andra så har arvingar rätt att påkalla rätt till laglott som då utgör halva arvslotten (7 kap. 1 § ÄB). Laglotten är således 50 procent av det som arvingen skulle fått om inget testamente fanns. Om det däremot finns två arvingar, i ditt fall din dotterson och din egen son så blir deras laglott i stället 25 procent vardera.

Detta eftersom arvslotten och laglotten minskar i takt med hur många bröstarvingar det finns då bröstarvingar har rätt till lika del enligt 2 kap. 1 § andra stycket ÄB.

Sammanfattning

Således kommer din dotterson träda in i din bortgångne dotters ställe när du går bort. Laglotten - rätten till arv övergår således automatiskt till din dotterson. Finns ingett testamente finns kommer alltså din kvarlåtenskap tilldelas din dotterson och din egen son, med lika stor rätt.

Råd

Du nämnde även i din fråga att du har planer på att upprätta ett testamente. Värt att tillägga är att det är viktigt att det man vill ska gälla i ett testamente man vill upprätta, även blir juridiskt korrekt och gällande. Vidare ska det inte finnas utrymme för olika tolkningar (eventuell otydlighet i formuleringen), som kan ge upphov till oenighet om dess förordnande (exempelvis om testamentet avser arv). Varför det är viktigt att man ser till att testamentet blir juridiskt korrekt och giltigt, samt att om man vill försäkra sig om att det blir uttömmande och så bra som möjligt.

För att du ska få en så bra och uttömmande utformning av testamentet, skulle jag rekommendera dig att du bokar tid hos en av våra jurister som kan hjälpa dig. Du kan boka tid för jurist direkt här på Lawline: https://lawline.se/boka

Hoppas du känner att du fick svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att höra av dig igen!

Vänligen,

Isabelle Sewelén
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Arvsordning (1474)
2020-09-23 Vem ärver min far och min bonusmamma?
2020-09-23 Vem kommer ärva min farmor?
2020-09-22 Kan jag testamentera mitt arv till mitt styvbarn om jag avlider före min mor?
2020-09-22 Kan ett särkullbarns moder ärva från särkullbarnets fader?

Alla besvarade frågor (84290)