FrågaARBETSRÄTTUppsägning och avskedande 13/03/2018

Övergång av verksamhet, kollektivavtal och uppsägningstid

Jag är [anställd] på en psykiatrisk mottagning som nu övertagits av [en ny arbetsgivare].

Jag har sagt upp mig själv ,då hävdar min chef att jag har 3 månaders uppsägningstid för det hade jag hos [den nya arbetsgivaren]. Jag har inget minne av det ej heller att jag skrivit på ngt sådant

Vad jag kommer i håg är det en månad som gäller enligt LAS

Kan de kräva mig på skadestånd om jag går efter en månad?

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline!

Jag har anonymiserat din fråga.

Jag förstår det som att din verksamhet förvärvades av och övergick till en annan arbetsgivare. 6 b § anställningsskyddslagen säger att arbetstagares rättigheter och skyldigheter förblir desamma även efter en sådan verksamhetsövergång. Om du hade en månads uppsägningstid innan övergången har du alltså en månads uppsägningstid också efter övergången. Med all sannolikhet reglerades det av din förra arbetsgivares kollektivavtal.

Om den nya arbetsgivaren är ansluten till ett annat tillämpligt kollektivavtal blir emellertid det gällande, dock först ett år efter verksamhetens övergång, se 28 § medbestämmandelagen. Jag kan se att enligt din nya arbetsgivares kollektivavtal gäller, för medarbetare anställda i över ett år, tre månaders uppsägningstid, medan övriga medarbetare har en månads uppsägningstid. För att du inte ska vara bunden till tre månader krävs alltså:

(1) att verksamhetsövergången skedde för mindre än ett år sedan, och
(2) att din gamla arbetsgivares kollektivavtal föreskrev en månads uppsägningstid.

Alternativt:

(3) att du har varit anställd vid företaget i mindre än ett år.

Om du inte iakttar uppsägningstiden kan du bli skadeståndsskyldig gentemot din arbetsgivare. 38 § 1 stycket anställningsskyddslagen pratar i och för sig om att arbetstagare kan bli skadeståndsskyldig i det fall hon bortser från den lagstadgade minsta uppsägningstiden om en månad (11 § anställningsskyddslagen), men i det får man läsa in att detsamma gäller också i det fall en annan, överenskommen uppsägningstid bryts.

Skadeståndet beräknas utifrån den ekonomiska skada arbetsgivaren lidit som konsekvens av kontraktsbrottet, exempelvis merkostnader för att ta in en vikarie och liknande. Sådana skador är ofta svåra att leda i bevisning. Dessutom gäller enligt allmänna skadeståndsrättsliga principer att den skadelidande har en plikt att agera snabbt och minimera sina skador. Beroende på vem man frågar är det mer eller mindre sannolikt att en arbetsgivare väljer att vidta rättsliga åtgärder mot en anställd som går i förtid. Jag kan bara hitta ett exempel på det här i överrättspraxis - AD 1983 nr 5. Där befanns arbetstagaren inte vara skadeståndsskyldig men det berodde på att det fanns förmildrande omständigheter. Jag avråder från att bryta mot uppsägningstiden.

Min rekommendation

Om verksamheten övergick till den nya arbetsgivaren för mindre än ett år sedan rekommenderar jag att du tar reda på vilket kollektivavtal den gamla arbetsgivaren hade och vilken uppsägningstid som gäller enligt det. Tre månaders uppsägningstid verkar dock vanligt förekommande i de kollektivavtal som reglerar din profession.

Du är välkommen att kontakta mig på Elias.Olsson@Lawline.se om du har följdfrågor eller om jag förstått situationen felaktigt. Jag hjälper gladeligen till med att förtydliga och klargöra.

Vänligen,

Elias OlssonRådgivare
Hittade du inte det du sökte?