Överföring av uppskovsbelopp till den nya ägaren vid bodelning

2014-05-28 i Uppskovsavdrag
FRÅGA
Angående reavinst skatt och bodelning /övertagande av fastighet. Min fd sambo hade uppskov med en reavinst skatt på fastigheten han hade innan vi ingick samboskap och köpte hus. Nu har vi separerat och jag övertog fastigheten med dess skulder. Då halva huset var min enskilda egendom och skulderna som fanns var lika med husets värdering och stod endast på min sambo, övertog jag skulderna och vi var kvitt. Nu säger han att reavinst skatten han hade med sig in i vårt förhållande tillhör mig nu, efter som vi köpte ett hus ihop? han la ingen kontakt insats eller dyl. på det huset vi köpte ihop. det kan väl itne vara möjligt att jag ska få betala hans reavinst skatt?? har pratat med vänner som säger att jag inte ska orora mig och att han missuppfattat detta. men jag är ju helt klar orolig, att jag har en massa skulder som jag måste betala in som egentligen inte ens är mina, bara för att jag övertog fastigheten när vi separerade.
SVAR

Hej!

Jag tror dessvärre att din före detta sambo har rätt i den här frågan. Enligt Inkomstskattelagen (IL) 47 kap 11§ så ska visserligen ett uppskov återföras när den nya bostaden avyttras men enligt 3 st samma paragraf så anses inte en bodelning på grund av att ett samboförhållande upphör vara en avyttring. Istället gäller den så kallade kontinutetsprincipen som är huvudregeln vid gåva, arv, testamente och bodelning (IL 44 kap 21§). Principen innebär att förvärvaren inträder i överlåtarens skattemässiga situation vilket bland annat betyder att man tar över latenta skatteskulder i egendomen. Sådana skulder ska man istället beakta när man genomför bodelningen. Du kan se vad skatteverket skriver på sin hemsida om frågan här http://www.skatteverket.se/privat/skatter/fastigheterbostad/forsaljningavprivatbostad/uppskov/overforingtillnyagare.4.15532c7b1442f256baeb107.html

Det man kan göra är att klandra bodelningsavtalet i enlighet med Avtalslagen (AvtL). Grunder för klander kan till exempel vara att bodelningen är oskälig eller att man blivit vilseledd. Utan större inblick i omständigheterna i ditt fall så är det svårt för mig att svara på om du skulle kunna nå framgång med en sådan talan men det är inte uteslutet. Jag tycker därför att du ska gå vidare i frågan och boka tid med en yrkesverksam jurist vilket du kan göra här http://lawline.se/boka.

Inkomstskattelagen hittar du här

Avtalslagen hittar du här

Med vänliga hälsningar

Pierre Olsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?