Överföring av hyresrätt vid äktenskapsskillnad

Hej!

Min son och jag står på ett hyresavtal. Min son är gift och de har en gemensam 5 årig son. Nu ligger de i skilsmässa och har bestämt att hon och sonen ska bo kvar. Vi ville överföra kontraktet på henne, men det motsätter sig hyresvärden. Säger bl a att hon inte överhuvudtaget har rätt bo i lägenheten som det är nu. Hon har en smärre betalningsanmärkning. Det har inte varit några problem med betalning av hyra eller något annat typ störande. Vore tacksam för svar.

Med vänlig hälsning Birgitta

Lawline svarar

Hej, och tack för din fråga.

Bestämmelser som reglerar hyresavtal finns i 12 kap. jordabalken. Huvudregeln är att man måste ha hyresvärdens samtycke för att få överlåta en hyresrätt, enligt 12 kap. 32 § jordabalken. Ett undantag finns i 12 kap. 33 § andra stycket jordabalken, som anger att om hyreslägenheten varit avsedd att uteslutande eller huvudsakligen användas som gemensam bostad för hyresgästen och hans make och lägenheten genom bodelning har tillagts maken, får maken överta hyresrätten. Genom ett bodelningsavtal kan din son överlåta hyresavtalet på sin fru. Detta innebär att det inte räcker att din son och hans fru är överens om att hon ska överta lägenheten, utan det krävs att det upprättas en bodelningshandling som anger att hyresrätten har överförts. Hyresvärden måste i så fall acceptera din sons fru som hyresgäst och ska inte göra någon prövning av om hon är godtagbar som hyresgäst.

Enligt 11 kap. 8 § äktenskapsbalken är det den av makarna som bäst behöver den gemensamma bostaden som ska få den på sin lott vid bodelning.


Vänlig hälsning,Caroline OravaRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”