Över 20 år gammal skuld - skyldig att betala?

2019-05-02 i Fordringar
FRÅGA
Jag undrar om det verkligen går rätt till när jag efter 21 år får ett krav av kronofogden på en räkning som jag inte minns att jag haft. Har inte hört något av företaget så länge jag kan minnas. 21år och har ökat från 29 till 75000 helt sjukt. Ska inte en sådan gammal skuld preskriberas?Med vänlig hälsningSofie
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

En faktura är en fordring på betalning och omfattas av preskriptionslagen (1981:130). Preskriptionstid på 3 år gäller för fordringar som är riktade mot konsumenter och som avser en vara, tjänst eller annan nyttighet en näringsidkare har tillhandahållit konsumenten för huvudsakligen enskilt bruk (2 § 2 st. preskriptionslagen).

Preskriptionen bryts, enligt 5 §, om:

Gäldenären (den som är skyldig att betala) får ett skriftligt krav eller påminnelse från borgenären om fordringen, eller om borgenären väcker talan mot gäldenären vid domstol, Kronofogdemyndigheten eller i skiljeförfarande m.m. Om preskriptionstiden bryts enligt 6 § preskriptionslagen får borgenären rätt att förlänga preskriptionstiden med ytterligare 3 år Denna process kan upprepas flera gånger, så länge något av kriterierna i 5 § uppfylls.

Sammanfattningsvis beror det alltså på om du har fått påminnelser från företaget därför räkningen inte har preskriberats. Har du inte fått detta bör du bestrida fordringen på grund av att preskriptionstiden löpt ut.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Amanda Strömblad Larsson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Fordringar (600)
2019-10-16 Kan man ansöka om betalningsföreläggande trots att motparten redan har bestritt betalningsansvar?
2019-10-13 Hur kan jag få betalt för en muntlig fordran?
2019-10-09 Vad menas med sakrättslig verkan?
2019-10-02 Återbetalningsskyldighet vid felbetalning?

Alla besvarade frågor (73804)