Otrohet - bedrägligt beteende?

FRÅGA
Hej.Om man har blivit utsatt för otrohet under hela förhållandet och har bevis för detta. Kan man anmäla personen för bedrägligt beteende då?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Bedrägligt beteende är en form av mildare bedrägeri, 9 kap. 2 § brottsbalken (här). Det innebär att någon har vilselett en person och förmått personen att utföra en handling eller underlåta sig att utföra en handling samt att det här har inneburit ekonomisk vinning för gärningsmannen och ekonomisk skada för offret, se 9 kap. 1 § brottsbalken (här).

Att vara otrogen är inte ett brott i straffrättens mening. Otrohet är inte bedrägligt beteende enligt brottsbalken, den otrogna partnern har inte vilselett den andra partnern på så sätt som avses i paragrafen och det har inte lett till en förmögenhetsöverföring (ekonomisk vinning och ekonomisk förlust för parterna).

Sammanfattningsvis är alltså svaret nej, otrohet är inte bedrägligt beteende och du kan inte anmäla personen för detta.

Vänligen,

Sarah Saajakari
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bedrägeri och annan oredlighet, 9 kap BrB (395)
2020-10-18 köpt mobil på blocket men inte fått den
2020-10-17 Bedrägeri och köprättsligt fel - fördelar och nackdelar med val av process
2020-10-11 Kan vi få tillbaka pengarna?
2020-10-03 Är försök till ringa bedrägeri ett brott?

Alla besvarade frågor (85407)