Otrevliga meddelanden - Förtal, förolämpning eller ofredande?

FRÅGA
Hej!Jag har ett snart 1-årigt barn och separerade från mamman innan födelsen, barnet bor på heltid hos sin mamma. Vi har gemensam vårdnad och jag har haft regelbundet umgänge, men sedan någon månad har jag på egen begäran pausat umgänget pga konflikt med mamman. Barnets mormor har tät och nära kontakt med mitt barn och uppger själv att hon bor med barnet och barnets mamma. Under de senaste månaderna har mormor skickat otrevliga sms till mig där hon uttrycker sig raljant och nedlåtande (på ett för mig kränkande sätt) om mig, bl.a. att det är dags för mig "att bli vuxen och byta terapeut". I sms till min mamma (alltså barnets farmor) anklagar mormor mig för psykisk misshandel av barnets mamma (vilket i min värld är helt obegripligt) samt hotar med anmälan till polis och socialtjänst. Mormor skriver även att hon vill att barnets mamma ska ha egen vårdnad om vårt barn. Barnets mamma har också skrivit flera otrevliga sms till mig, när vårt barn var mellan 1-3 månader. I sms skriver bl.a. mamman att jag är "den värsta människan hon träffat på livet", att det är jag som är "stressen i hennes liv", att jag "ljuger, förvränger saker och är hotfull" samt att hon aldrig vet när jag "kommer att sticka kniven i ryggen på en". Någon närmare förklaring till vad barnets mamma menar ges aldrig.Min fråga är: i juridisk mening, skulle dessa sms från mitt barns mormor och mamma kunna klassas som någon typ av förtal, förolämpning eller möjligen ofredande?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Meddelandena du mottagit låter förvisso inte trevliga men det är inte säkert att de utgör brott. Möjligen kan mormoderns meddelande till din mor utgöra förtal och meddelandena till dig utgöra ofredande. Under vissa förutsättningar naturligtvis.

Kan meddelandena utgöra förtal?

En person kan dömas för förtal om personen utpekar någon såsom brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller annars lämnar uppgift som är ägnad att utsätta denne för andras missaktning ( 5 kapitlet 1 § Brottsbalken).

En förutsättning för förtal är alltså att information spridits till annan än dig själv, varför meddelanden som skickats direkt till dig inte kan utgöra förtal. Meddelandena till din mamma kan däremot utgöra förtal.

Det meddelande som hade kunnat klassas så som förtal är påståendet att du skulle misshandla barnets mamma psykiskt. Ur den allmänna uppfattningen är psykisk misshandel något som skulle få dig att framstå som klandervärd. Frågan är dock om uppgifterna har varit ägnade att få dig att framstå som klandervärd, för att kunna bedöma detta hade meddelandet behövt ses i sin kontext.

Under vissa förutsättningar kan det vara försvarligt att lämna uppgifter som annars hade klassats som förtal. Till exempel om din mamma och mormodern hade en konversation om er situation. Lämnandet av uppgiften får då en viss social kontext vilket kan anses vara försvarligt. Är uppgiftslämnandet försvarligt och det dessutom sant eller att det annars finns en skälig grund för det kan mormodern fri från ansvar.

Kan meddelanden utgöra förolämpning?

En person kan dömas för förolämpning om denne riktar beskyllning, nedsättande uttalande eller förödmjukande beteende mot någon annan men avsikt att såra eller kränka denne (5 kapitlet 3 § Brottsbalken).

Förolämpning förutsätter att meddelandet riktas direkt mot en person. Därför kan endast meddelandena direkt ifrån barnets mormor och mamma utgöra förolämpning.

Enligt min bedömning kan det bli svårt att styrka att dessa uttalanden är ägnade att kränka utan bara är deras subjektiva upplevelser om dig som person. Troligen har uttalandena inte tillräckligt med "styrka för att vara brottsliga, vilket jag baserar på en jämförelse med tidigare rättsfall.

Kan meddelanden utgöra ofredande?

De otrevliga meddelandena du mottagit kan utgöra ofredande om de skickas i en större upplaga (4 kapitlet 7 § Brottsbalken). Ofredande skulle i detta fall normalt också kräva att du gjort klart att du inte vill bli kontaktad mer än nödvändigt. Den om ofredar måste nämligen ha klart för dig att det den gör är "störande" för dig.

Hoppas att du har fått svar på dina funderingar, annars är du välkommen att ställa en ny fråga.

Hälsningar,

My Öhman
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Ärekränkning, 5 kap. BrB (1140)
2021-02-22 Kan åklagare föra åtal om förtal?
2021-02-20 Förtal och mobbning av kollega?
2021-02-20 Vilka är förutsättningarna för förtal?
2021-02-18 Vad menas med ärekränkning och förtal?

Alla besvarade frågor (89488)