Otrevlig och störande granne, brott?

Hej!

Jag har en granne som gång på gång (närmare 6 anmälningar på 7 månader) anmält mig till länstyrelsen, kommunen samt polisen pga att hon tycker jag missköter mina djur. Länstyrelsen har varit ute 2 gånger men anser att inga regler bryts och djuren har det jättebra.

Grannen ifråga ska hela tiden ifrågasätta ALLT jag gör, hon övervakar mig. Tittar i sitt köksfönster på mig och när jag är ute och jobbar på gården eller går in/ut genom ytterdörren. Jag har gång på gång bett henne sluta. Men trotts uppmaningar så slutar hon inte och minst 3 gånger i veckan ska hon påpeka något jag gör muntligt till mig. Kommentarer kan tex vara "ja du ser väll att hästarnas mat är slut, kanske dags att ge dem mer innan de svälter ihjäl" och hånskrattar.

Jag börjar känna mig extremt otrygg och obekvämt att ens röra mig hemma. Så min fråga är, kan jag på något sätt anmäla henne eller ta till några rättsliga åtgärder för detta? Tex såsom trakasserier eller hemfridsbrott? Så jag kan få känna mig tryggare hemma

Lawline svarar

Hej! Tack för att du har inkommit med din fråga till Lawline.

Jag tolkar frågan som att du undrar om din grannes beteende i någon del kan vara brottslig.

Juridisk bedömning

Att upprepade gånger utsätta någon för störande kontakter kan utgöra brottet ofredande, om gärningen typiskt sett kan anses kränka den utsattes frid på ett kännbart sätt (4 kap 7 § brottsbalken). Jag tolkar det som att din granne kontaktar dig på ett otrevligt sätt flera gånger i veckan. Här ska en bedömning göras utifrån samtliga omständigheter, exempelvis spelar det roll hur många gånger det skett samt vad som sägs. Även kroppsspråk och närhet kan spela roll. Vad som ska bedömas är huruvida handlingen typiskt sätt kan anses obehaglig på ett kännbart sätt. Med anmälningarna och så vidare i åtanke är min bedömning att de samlade kontakterna kan utgöra ofredande.

Vad hon säger till dig kan dessutom aktualisera brottet förolämpning (5 kap 3 § brottsbalken). Den som uttrycker sig beskyllande, nedsättande eller förödmjukande gentemot dig, på ett sätt som typiskt sätt kan anses kränkande för självkänslan och/eller värdigheten, gör sig skyldig till detta brott. Det du skrivit att hon har sagt; "ja du ser väl att hästarnas mat är slut, kanske dags att ge dem mer innan de svälter ihjäl", kan förmodligen inte anses utgöra brottet förolämpning, med tanke på att det inte är ett tillräckligt kränkande tillmäle. Om hon däremot säger saker som är uppenbart kränkande, aktualiseras brottet. Om hon utpekar dig som brottslig eller klandervärd inför andra personer begår hon brottet förtal i stället (5 kap 1 § brottsbalken).

Åtgärder

Det du kan göra i dagsläget är att polisanmäla grannen och samla bevisning som styrker brott.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga.

Med vänliga hälsningar,

Viktor VårlidRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”