Otillbörligt avvikande från olycksplatsen (smitning)

Jag backade ut från en parkering, stannade till för att lägga i ettan. Under tiden backar en bil ut bakom mig och bumpar till min bil lätt med sitt bakparti. Ingen skada uppstår på någon av bilarna, ser ju hans bakparti, min sida endast i backspegeln men bedömer att även den är ok (Tittade ordentligt senare, syns ingenting). Vi åker båda vidare åt varsitt håll. Är vi nu smitare?

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga!

För att otillbörligt avvikande från olycksplats (smitning) ska anses föreligga krävs att en vägtrafikant som haft del i uppkomsten av en trafikolycka, avlägsnar sig från olycksplatsen och på så sätt undandrar sig från att medverka till exempelvis polisutredning eller försäkringsuppgörelse som föranleds av olyckan (se 5 § 1st. Lag om straff för vissa trafikbrott https://lagen.nu/1951:649).

Vad som utgör en trafikolycka i lagens mening är tyvärr inte helt klargjort. I förarbetena definieras en trafikolycka som en "sammanstötning, påkörning eller annan därmed jämförlig händelse". I juridisk doktrin har detta tolkats som att det krävs att någon skada faktiskt orsakas.

Vidare krävs att gärningsmannen uppsåtligen avvikit från olycksplatsen, trots att denne var medveten om att en trafikolycka inträffat. Således krävs det, för att smitning ska anses föreligga, åtminstone att föraren haft misstanke om att en trafikolycka uppstått och att denne, genom att avlägsna sig från platsen, är likgiltig inför följden (brottets förverkligande).

I och med att ni båda har avvikit från platsen så kan ingen av er anses ha velat ha ersättning för eventuella skador till följd av sammanstötning och därmed torde ni inte uppfylla rekvisiten för smitning.

Vänligen,

Linda DavidssonRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Offentlig rätt och Trafik och körkort? Vi hjälper dig till fast pris!

Körkortsärende4995 kr

Gäller ett yttrande eller överklagande. Du skriver själv under och skickar in yttrandet eller överklagandet. Vill du hellre bli företrädd av Lawline? Vänligen klicka här.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning