Otillåten fotografering?

FRÅGA
Får en granne ta bilder från sitt hus på en annan grannes tomt och hus?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

I svensk rätt finns en form av fotografering som är otillåten och därmed brottslig. Brottet kallas för kränkande fotografering och det finner du i Brottsbalken 4 kap 6a§. Det som krävs för att fotografering ska vara brottslig och falla in under Brottsbalken 4 kap 6a§ är att den sker utan lov, med ett tekniskt hjälpmedel och i hemlighet av en person som befinner sig i ett privat utrymme. Ett sådant privat utrymme kan vara personens bostad. Detta innebär att den situation du beskriver inte är brottslig så länge fotograferingen inte sker på personer som befinner sig inne i huset.

Utöver detta finns ingen regel som innebär att du inte får fotografera på allmänna platser och då även de personer som befinner sig där, exempelvis vid parker, torg och gator. Detta innebär alltså att du även får stå på allmän plats och fota in på privat område, exempelvis någons tomt. Däremot finns det vissa speciella skyddsobjekt som du inte får ta bilder av, exempelvis militära områden.

Sammanfattningsvis, det finns ingen regel som säger att du inte får fotografera på allmänna platser och därmed även in på någons privata område. Det viktiga är att du befinner dig på allmän plats när du fotograferar. Det är heller inget brott att fotografera någon annans hus eller tomt – så länge du inte fotograferar någon som befinner sig inne i bostaden.

Hoppas att du har fått svar på din fråga.

Med vänlig hälsning,

Louise Sundström
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB (1037)
2020-10-28 Min fru har avlyssnat mig, vad ska jag göra?
2020-10-28 Får en person ta kort på en annan person utan motpartens vilja?
2020-10-26 Fråga om hemfridsbrott
2020-10-23 Det kan vara ett brott att filma någon annan i deras hem

Alla besvarade frågor (85498)