Oskyltad parkeringsplats

2015-12-30 i Parkeringsböter
FRÅGA
HejJag har en fråga gällande kontrollavgift jag fått på min bil. Jag parkerade utanför min arbetsplats med giltigt p-tillstånd på en parkering som saknade skyltning men Pmalmö hävdar att där var Pförbud? Jag överklagade denna bot och då skriver de att vid tillfället jag parkerade där gällde Pförbud men att det nu är en 15min parkering?! Fortfarande ingen skyltning. Jag har överklagat en tredje gång och de har nu hotat med att om jag ej betalar kommer det att bli större summa då det går till tingsrätten. Idag, en månad senare sätter de upp en skylt med 15min parkering/p-tillstånd. Finns det en möjlighet att få RÄTT i tingsrätten.
SVAR

Tack för din fråga.

När det gäller utfärdandet av parkeringsböter uppställs vissa krav för att boten ska anses giltig. Dessa krav hittar man i lagen (1984:318) om kontrollavgift vid olovlig parkering, särskilt i den 3 § som blir tillämplig i ditt fall.

3 § lyder enligt följande;

Kontrollavgift får tas ut endast om parkeringsförbudet eller parkeringsvillkoren tydligt har tillkännagetts genom skyltning på platsen. Skyltningen skall utföras med vägmärken.

Med andra ord verkar detta ha förbisetts och en kontrollavgift får därmed inte heller tas ut. Sedermera blir det en bevisfråga då du måste kunna styrka ditt påstående om att ingen skyltning fanns, till exempel genom uppvisande av fotografier av parkeringsplatsen. Givet dessa omständigheter och att man kan styrka sin sak ser jag möjligheten till framgång i tingsrätten som god.

Gällande betalningsansvaret för en parkeringsbot ska denna betalas in oavsett bestridandet för att i så fall senare återskjutas beloppet vid bifall.

Vänligen,

Martin Persson
Fick du svar på din fråga?