Oskäliga avtalsvillkor

2017-05-30 i Avtals ogiltighet
FRÅGA
Hej,Har sålt min andelsvecka på Holiday Club i Åre via Holiday Club (som är det enda alternativet). De tar 40% i provision vid försäljning! Är detta rimligt? Finns det någon laglig rätt att påverka arvodet som jag anser är oskäligtMed vänlig hälsning
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga. Utgångspunkten i svensk rätt är att det råder avtalsfrihet, vilket innebär att man får avtala om nästan vad som helst under förutsättning att det inte har förekommit några ohederligheter eller undanhållande av information vid avtalsslutandet. Det finns en möjlighet att tillämpa 36 § avtalslagen i en sådan situation som du beskriver.

36 § är en jämkningsregel som kan användas för att jämka alternativt bortse från avtalsvillkor på grund av att de anses oskäliga. Om villkoret är grundläggande för hela avtalet finns även en möjlighet att ogiltigförklara hela avtalet. Omständigheter vid avtalets ingående, senare inträffade förhållanden och omständigheter i övrigt kan ha betydelse vid bedömningen. Bestämmelsen tillämpas dock med stor restriktivitet eftersom utgångspunkten är att två parter får avtala om vad som helst och att avtal är bindande. Dina utsikter till att vinna framgång med en sådan invändning får anses begränsade men det är domstolarna som avgör vad som anses vara ett oskäligt avtalsvillkor.

Jag hoppas du fick lite vägledning!

Vänliga hälsningar,

Carl William Ahlberg
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Avtals ogiltighet (355)
2021-07-22 Hur ska min dotters avtal tolkas? Och hur gör vi för att komma ur det?
2021-07-20 Hur återkallas en fullmakt?
2021-07-01 Kan en arbetsgivare tvinga sina medarbetare att skriva på en avsiktsförklaring?
2021-05-13 Konsekvensen av att arbeta som student fastän man inte är student

Alla besvarade frågor (94235)