Oskäliga avtalsvillkor

Hej,

Har sålt min andelsvecka på Holiday Club i Åre via Holiday Club (som är det enda alternativet). De tar 40% i provision vid försäljning! Är detta rimligt? Finns det någon laglig rätt att påverka arvodet som jag anser är oskäligt

Med vänlig hälsning


Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga. Utgångspunkten i svensk rätt är att det råder avtalsfrihet, vilket innebär att man får avtala om nästan vad som helst under förutsättning att det inte har förekommit några ohederligheter eller undanhållande av information vid avtalsslutandet. Det finns en möjlighet att tillämpa 36 § avtalslagen i en sådan situation som du beskriver.

36 § är en jämkningsregel som kan användas för att jämka alternativt bortse från avtalsvillkor på grund av att de anses oskäliga. Om villkoret är grundläggande för hela avtalet finns även en möjlighet att ogiltigförklara hela avtalet. Omständigheter vid avtalets ingående, senare inträffade förhållanden och omständigheter i övrigt kan ha betydelse vid bedömningen. Bestämmelsen tillämpas dock med stor restriktivitet eftersom utgångspunkten är att två parter får avtala om vad som helst och att avtal är bindande. Dina utsikter till att vinna framgång med en sådan invändning får anses begränsade men det är domstolarna som avgör vad som anses vara ett oskäligt avtalsvillkor.

Jag hoppas du fick lite vägledning!

Vänliga hälsningar,

Carl William AhlbergRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Avtalsrätt och Avtals ogiltighet? Vi hjälper dig till fast pris!

Avtalsgranskning4995 kr

Få ett avtal granskat av en utbildad jurist. Avtalet ska vara på svenska och får vara max 7 sidor långt. Juristen granskar avtalet och återkopplar till dig med skriftlig feedback. Vid behov i form av förslag på ändringar, tillägg och justeringar, samt rådgivning.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning