Oskälig konkurrensklausul för en arbetstagare

FRÅGA
Hej,Jag har under två veckor jobbat på en provanställning som gym receptionist. Jag ville avsluta min prov period och min arbetsgivare bad mig skriva på ett papper som beskrev att jag inte får jobba inom konkurrerande verksamhet förrän om 12 månader. Får det gå till såhär? Får jag alltså inte jobba som instruktör på ett annat gym efter att ha provjobbat som receptionist i två veckor? Detta var inget jag blev informerad om innan jag började och det står ingenting i kontraktet.
SVAR

Hej och tack för att du har vänt dig till Lawline med dina frågor!

Av 38 § avtalslagen framgår att en konkurrensklausul som begränsar en arbetstagares möjligheter att ta anställning hos ett konkurrerande bolag inte är giltig i den mån den är oskälig. Vidare uttalade arbetsdomstolen i en dom (AD 2001 nr. 91) att det är befogat med en stark restriktiv syn på sådana klausuler.

Beträffande den situationen som du beskriver råder det ingen tvekan om att den klausulen, som stod på det papper du fick skriva under, är oskälig. Denna slutsats följer av att du endast hade jobbat två veckor under en prövotid, att ditt arbete inte avsåg s.a.s. högkvalificerade uppgifter och att tolv månader i sammanhanget är en mycket lång tid.

Du är alltså oförhindrat att söka jobb och arbeta på andra gym. Om det uppstår en tvist och din nuvarande chef skulle väcka talan vid en domstol skulle domstolen ogiltigförklara klausulen.

Lycka till!

Vänligen,

Fredrik Mattsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Uppsägning och avskedande (1563)
2020-06-30 Bruten lojalitetsplikt som lett till avsked
2020-06-30 Uppsägningstid
2020-06-30 Skälig grund för avsked
2020-06-30 Uppsägningen måste vara sakligt grundad

Alla besvarade frågor (81686)