Osant intygande

2021-09-24 i STRAFFRÄTT
FRÅGA
Vad gäller vid osant intygade, frågelista, vid köp av fast egendom?
SVAR

Hej! Och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Osant intygande är ett brott, se BrB 15:11, d v s straffrättsligt och gällande annat än civilrättsliga avtal. Om man ger oriktiga uppgifter vid ett avtal kan följden bli ogiltighet och kanske skadestånd. I JB 4:19 finns de grundläggande reglerna om detta vid fastighetsköp, men även den allmänna avtalsrätten och AvtL 3 kap kan bli tillämpligt, beroende på vad den oriktiga uppgiften består i.

Om avtalet är i strid med AvtL 3 kap kan dessutom brott föreligga, t ex bedrägeri, BrB 9:1 och ocker, BRB 9:5. Allt beror på vad den oriktiga uppgiften är och betyder för avtalet.


Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,


Gabriella Zako
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (2679)
2021-10-24 Vapenlicens trots tidigare dom för vapenbrott
2021-10-21 Hur påverkar brott ansökan om legitimation för sjuksköterska?
2021-10-20 Kontaktförbud trots gemensamma barn?
2021-10-16 Får 18-åring köpa svärd?

Alla besvarade frågor (96509)