Osanna anklagelser

FRÅGA
Hej, jag har blivit anklagad för att ha påstått att min pojkvän skulle ha tvingat mig till samlag trots att det inte stämmer. Jag har en "vän" som under en konflikt i samband med denna händelse under tiden då hon varit i samtal med honom genom telefon där hon påstått att jag gjort aborter, varit med andra män, varit otrogen och att jag skulle haft sexuella relationer till vänner och bekanta trots att detta är påtagligt falska påståenden, jag har själv dokumenterat dessa svar från de personer som mina såkallade relationer skulle ha gällt och dementerat dessa helt och hållet. Min och min pojkväns relation går idag inte att rädda, dessa anklagelser har gjort att min pojkvän målat upp mig som en lögnare och kallat mig hora vilket jag mår dåligt över. Jag har konfronterat denna person och hon vägrar ta tillbaka det hon sagt och att hon skyller på att hon va arg på mig. Detta har skadat mitt anseende och prvatliv där även mitt arbetsliv blivit lidande. Jag vet inte hur jag ska gå till väga och jag vill ha en ursäkt för allt lidande som detta har orsakat mig.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

De brott som kan göras gällande i ditt sammanhang är de s.k. ärekränkningsbrotten (5:e kapitlet Brottsbalken).

Första brottet din "vän" skulle kunna ha gjort sig skyldig till är förtal (5:1 brottsbalken):

"Den som utpekar någon såsom brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller eljest lämnar uppgift som är ägnad att utsätta denne för andras missaktning, dömes för förtal till böter." I andra stycket finns det s.k. försvarlighetsundantaget. Lagtexten ger två exempel på vad som menas med att utsättas för andras missaktning; att utpekas som brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt. Bedömningen huruvida kravet på "utsättas för andras missaktning" är uppfyllt görs i förhållande till värderingarna i de kretsar den utpekade umgås och inte utifrån en av majoriteten uppfattad norm.

Det andra brottet som din "vän" kan ha gjort sig skyldig till är förolämpning (5:3 brottsbalken):

"Den som smädar annan genom kränkande tillmäle eller beskyllning eller genom annat skymfligt beteende mot honom, dömes, om gärningen ej är belagd med straff enligt 1 eller 2 §, för förolämpning till böter."

Skillnaden mellan dessa två typer av brott är vem meddelandet riktats till. Det vill säga, har din vän riktat sig enbart till dig, för att såra dig, är förolämpning tillämpligt. Medan om han/hon riktat sig mot t.ex. din kompiskrets och utpekat dig som kladervärd, "XX har gjort aborter" etc. är förtalsbrottet tillämpligt. I ditt fall verkar mer tyda på att det är förtal som är aktuellt, då han/hon har vänt sig till din ex-pojkvän, och inte dig personligen. Däremot har din ex-pojkvän begått brottet förolämpning genom att kalla dig "hora".

Förtal kan även vara av den formen att det är att anse som grovt förtal (5:2 brottsbalken). Att ta hänsyn till vid om brottet ska anses som grovt är; om uppgiften genom sitt innehåll eller den omfattning i vilken den blivit spridd eller eljest varit ägnad att medföra allvarlig skada.

Att tänka på är att dessa brott som huvudregel åtalas av dig som målsägande. Undantaget från detta är om brottet riktar sig mot någon som är under arton år eller om i annat fall målsäganden anger brottet till åtal, får dock åklagaren väcka åtal om detta anses påkallat från allmän synpunkt. (se 5:5 brottsbalken). Vid bedömningen av allmän synpunkt ska åklagaren ta hänsyn till brottets art, straffets syfte och omständigheterna vid brottets begående (till exempel hur många som tagit del av den förtalande uppgiften, omfattningen, avsikten). Åklagaren kan också ta sociala hänsyn till t ex målsägande.

Du kan alltså polisanmäla detta, men det är du som själv måste väcka åtal vid domstol om du vill få det prövat.

Vänligen,

Fredrik Holst
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll