Osann journaluppgift förtal?

FRÅGA
Hej!När en handläggare på försäkringskassan har skrivit en sak i min journal som jag inte har sagt kan jag då anmäla henne för förtal? Till saken hör att hon gjort en massa andra fel också såsom skrivit fel datum i beslut, lämnat till FMR om att jag skulle åka till USA i 14 veckor, det handlade om 10 dagar vilket inte hör till min sjukdomsbild. Hon har heller inte gjort sig saker som hon ska göra som att boka möte med AF när hon drog in min sjukpenning!
SVAR

Hej!

Brottet förtal är straffbelagt i brottsbalken 5 kap. 1 §. För att en handling ska klassas som förtal krävs bland annat att en uppgift har lämnats till tredje man. Då jag inte är bekant med försäkringskassans behandling av journaler kan jag inte med säkerhet säga om så är fallet men det är klart tänkbart att tredje man har fått ta del av handlingen. Vidare ska uppgiften typiskt sett utsätta den som uppgiften gäller för andras missaktning. Det faktum att uppgiften i journalen är osann innebär inte i sig att personen har gjort sig skyldig till förtal. Dessutom måste alla rekvisit vara täckta med uppsåt, det måste alltså bland annat ha varit handläggarens avsikt att uppgiften skulle utsätta dig för andras missaktning. Utan att veta vad som har angetts i journalen kan jag inte bedöma huruvida handlandet uppfyller rekvisiten för förtal men kraven är tämligen högt ställda.

Är det fråga om ett myndighetsbeslut som har gått dig emot kan du begära omprövning av detta.

Marcus Holming
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Ärekränkning, 5 kap. BrB (1049)
2020-10-29 Brottet förolämpning
2020-10-29 Falska rykten på sociala medier, är det förtal?
2020-10-29 Fråga om förtal eller grovt förtal
2020-10-27 Är kränkande uttalanden brottsliga om de endast uttalats till en person?

Alla besvarade frågor (85560)