Osäkerhet kring om jag blivit korrekt uppsagd på grund av arbetsbrist

FRÅGA
Hur går man tillväga när man blir uppsagd på grund av arbetsbrist. Arbetsgivaren har bara kommit med ett papper för uppsägning. Enligt facket ska jag inte skriva på detta.
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag kommer att besvara din fråga med hjälp av reglerna i lagen om anställningsskydd (LAS) och lagen om medbestämmande i arbetslivet (MBL).

Jag kommer dessutom anta att haft en tillsvidareanställning då detta är huvudformen och gäller om inget annat avtalats (LAS 4 §).

För att någon ska kunna sägas upp krävs det att uppsägningen är sakligt grundad (LAS 7 § första stycket). Just arbetsbrist är något som utgör saklig grund. Det är mer eller mindre upp till arbetsgivaren att bestämma om det finns arbetsbrist eller inte, men arbetsgivaren måste fortfarande förhålla sig till ett antal regler.

Eftersom jag inte fått så mycket information om eventuella åtgärder som arbetsgivaren vidtagit kan jag inte säga om din arbetsgivare agerat i enlighet med lag i denna situation. Bland annat så måste din arbetsgivare beakta de så kallade turordningsreglerna (LAS 22 §). Du bör därför samtala med facket om detta.

Då din arbetsgivare verkar bara kommit med ett papper för uppsägning har denne förmodligen inte uppfyllt sin förhandlingsskyldighet. Denna skyldighet ser lite olika ut beroende på om din arbetsgivare är bunden av kollektivavtal eller inte, samt om denne är bunden av kollektivavtal till ditt fack eller inte (MBL 11-13 §§).

Rekommendationer

Eftersom jag inte har information vilka åtgärder din arbetstagare vidtagit eller inte vidtagit, så kan jag inte ge dig mer specifik information. Du bör i vart fall inte skriva på pappret för uppsägning om facket avråder dig från att göra detta. Du bör även kontakta facket för ytterligare information.

Jag hoppas mitt svar varit till vägledning. Har du fler frågor är du varmt välkommen att återkomma!

Med vänliga hälsningar

Henrik Åkesson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll