FrågaSTRAFFRÄTTPåföljder28/02/2017

Orsaker till att allmänhetens rättsuppfattning skiljer sig från rättsväsendets

Hej, jag undrar över en sak som ofta diskuteras, nämligen

"Varför är det så stor skillnad mellan det rätten dömer och allmänhetens rättsuppfattning?"

Ofta i "tyngre" mål, som misshandel och mord.

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga är intressant samt väldigt omfattande och svårbesvarad. Frågan skiljer sig åt från fall till fall. Lite allmänna förklaringar skulle kunna vara att mediernas sätt att rapportera ofta leder till att hänsyn inte tas till betydande distinktioner i beskrivningen av de aktuella händelserna och omständigheterna. Det kan t.ex. föreligga svårigheter vad gäller bevisning, t.ex. att den inte räcker till för att brottet ska anses styrkt (vilket är ett relativt högt beviskrav), som innebär att rätten inte kan döma en tilltalad. Denna problematik är nog särskilt utbredd i det du kallar tyngre mål, i och med att en fällande dom kräver övertygande bevisning och finns det då tveksamheter, om än i sammanhanget små sådana, så innebär det att rätten inte kan döma den tilltalade för just det brottet. Det kan även föreligga förmildrande omständigheter som inte framgår av medierna alla gånger. I vissa fall är det dessutom så att gärningar kan "falla mellan stolarna" och inte passar in under någon brottsrubricering. Det kan t.ex. gälla sådana brott som möjliggjorts av t.ex. internet och sociala medier, där lagstiftningen inte riktigt hunnit med.

Hoppas du fick lite svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 995 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Påföljder? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo