Orsakade trafikolycka - har jag begått brott?

2020-06-25 i Trafikbrott
FRÅGA
Hej var med om en olycka på motortrafikled där jag körde in i ett stillastående fordon.Såg inte att den stod stilla innan det var försent och olyckan var därmed total.Hade farthållaren i 100 km/h och hade tid att bromsa något innan jag krockade.Ingen person skadades annat än mitt fordon och 2 fordon framför.Vad är jag skyldig till för brott?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Sammanfattningsvis kan du eventuellt ha begått vårdslöshet i trafik eller framkallande av fara för annan.

Vårdslöshet i trafik

Vårdslöshet i trafik innebär att du i väsentlig mån har brustit i den uppmärksamhet och omsorg som i den förekomna situationen krävts av dig som bilförare (1 § Trafikbrottslagen). Innebörden av formuleringen är att du som bilförare tagit en otillåten risk vilket orsakade trafikolyckan. Som du säkert förstår beror bedömningen om huruvida du tagit en otillåten risk på omständigheterna i övrigt.

Omständigheter så som att du körde trött, hade mobilen i handen eller inte höll hastighetsbegränsningen är exempel på omständigheter som talar för att du har tagit en otillåten risk. Även andra omständigheter är av betydelse så som hur vägen såg ut, huruvida det var en raksträcka eller en kurva, om du hade uppsikt över de stillastående bilarna under en längre sträcka, om vägen vägen tungt trafikerad o.s.v..

Att notera är dock att tillfälligt bristande uppmärksamhet i trafiken i regel inte kan leda till ansvar för vårdslöshet i trafik.

Framkallande av fara för annan

Framkallande av fara för annan innebär att du genom ett medvetet risktagande har orsakat konkret fara för allvarlig skada (3 kapitlet 9 § Brottsbalken). Brottet förutsätter ett medvetet risktagande från förarens sida. Som vi disskuterat ovan beror denna bedömning mycket på omständigheterna varför det är svårt att bedömma i vilken grad du har varit oaktsam.Ofta döms man i första hand för vårdslöshet i trafik och i andra hand (d.v.s. om om gärningen inte uppfyller kraven för vårdslöshet i trafik) för framkallande av fara för annan, du döms alltså inte för båda brotten.

Möjligtvis kan du ha begått brott men det är inte alls säkert att du gör dig skyldig till något brott över huvud taget. Att du inte begått brott utesluter dock inte ett eventuellt skadeståndsansvar.

Hoppa satt du har fått svar på din fråga och lycka till!

Hälsningar,

My Öhman
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Trafikbrott (1078)
2021-01-17 Rattfylleri och olovlig körning
2021-01-16 Vad är straffet för rattfylleri
2021-01-15 Får minderåriga dricka alkohol medans jag kör bil?
2021-01-13 Påverkar olovlig körning möjligheten till körkortstillstånd?

Alla besvarade frågor (88147)