Ordningsbot med fel registreringsnummer giltig?

2021-07-03 i Trafikbrott
FRÅGA
Dottern tagen med laser på 110väg. Enligt polisens laser susade den 144 och avdrag på 3km/h så nere på 141. Enligt henne stod mätaren inte över 140.Upptäckt nu när vi kör bilen med gap hastighet att bilens mätare visar mindre än den verkliga hastigheten dessutom vilket kngen av oss hade vetskap om. Hon godkände böterna för hon inte visste bättr och haft körkortet sedan början på mars.Nu fick hon även lapp om att dom vill göra en rättelse av reg nr som dom skrivit fel. Vår bil ha ABC999 och dom hade skrivit XYZ999 vilket ju är hälften fel.Inte godta ändringen är väl det hon bör göra?Några tips i fallet?
SVAR

Hej! Tack för du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag kommer dela in din fråga i delfrågor och besvara dem nedan.

Kan mätare som visar fel hastighet vara ansvarsbefriande?

Huvudregeln är att en ovetskap om att mätaren visar fel inte leder till ansvarsfrihet för överskridande av hastighetsbestämmelser (Se RH 2009:53). I det refererade fallet blev emellertid föraren friad då han förvärvat bilen samma dag och den var besiktigad veckan innan. Dessutom anfördes att hastighetsöverträdelsen var så liten att föraren inte borde misstänkt att han körde för fort.

När återkallas körkort?

När en ordningsbot är påskriven räknas det som en dom som vunnit laga kraft. Polisen rapporterar detta till Transportstyrelsen som bedömer om körkortet ska återkallas. Detta sker såvida överträdelsen inte är ringa. Av praxis framgår att en fortkörning på 30 km/h över tillåten hastighet gör att körkort återkallas. Det innebär att det är stor risk att körkortet återkallas och att hon får en spärrtid, denna spärrtid är vanligen några månader.


I och med att din dotter nyss tagit sitt körkort innebär det dessutom att hon kommer behöva göra om samtliga provmoment.

Kan felaktigt registreringsnummer leda till undanröjande av ordningsbot?

Jag kunde vid mina efterforskningar inte hitta något svar på huruvida felaktigt registreringsnummer vid hastighetsöverträdelse skulle kunna leda till ett undanröjande. Den praxis jag kunnat hitta avser när fel tillåtna hastighet skrivits in, vilket gjort att boten undanröjts. Då det är ett skrivfel som inte påverkar huruvida ett brott begåtts eller ej så bedömer jag att chanserna för undanröjande som små.

Sammanfattning

I detta fall finns det inte mycket som går att göra. Att motsätta sig rättelsen skulle antagligen leda till en längre process. Jag hoppas du fick svar på din fråga, har du ytterligare frågor kring denna fråga kan du kommentera nedan. I annat fall är du välkommen åter om du har andra juridiska funderingar i framtiden.

Med vänlig hälsning

Lucas Gardebrand
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Trafikbrott (1229)
2021-10-23 Straff vid trafikbrott och återkallelse av körkort
2021-10-17 Om körkortet återkallas under några månader, behöver man ta om körkortet på nytt för att återfå detta?
2021-10-17 Fortkörningsböter och belastningsregistret
2021-10-09 Vad blir straffet vid olovlig körning?

Alla besvarade frågor (96515)