Ordningsbot från polisen för något jag inte gjort, vad ska jag göra?

2020-08-03 i Trafikbrott
FRÅGA
Hej! Jag har en fråga. En polis påstår att jag körde mot rött trafikljus, men trafikljuset var orAnge. Jag hade passerat så precis vid linjen jäms med bilen så slår det över till orange och jag stannar inte för det inte ska bli en fara för andra bilister. Jag körde 45-50 på 50 väg. Och den vinkeln polisen kommer ifrån ser man knappt trafikljuset. Hon tog mitt körkort på plats och en böter på 3000kr Jag berättade för dom hur det låg till men hon trodde mig inte. Jag överklagar bötern och väntar på papper från transportstyrelsen så jag får beskriva vad som hände. Ett vittne berättade oxå hur det gick till som jag hade med i bilen. Vad ska jag göra?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Som jag tolkar det så har du blivit anklagad för att köra mot rött, utan att du har gjort det, och nu undrar du hur du ska gå tillväga härifrån. Då jag inte kan utläsa om du godkänt boten eller inte, kommer jag redogöra för vad som gäller vid båda dessa situationer.

Ordningsbot – godkänd eller inte?

Om du har fått en ordningsbot och inte betalar den, kommer du får en påminnelse innan böterna lämnas över till Kronofogden för indrivning. Om du inte skrivit under ordningsboten, kan ärendet tas upp till prövning hos en tingsrätt (48 kap. 3§ första stycket rättegångsbalken (RB)). Det är då polisen som via åklagaren ansöker om stämning hos tingsrätt.

En ordningsbot som du har skrivit under kan inte överklagas, då den räknas som en lagakraftvunnen dom (48 kap. 3§ andra stycket RB). Du kan istället begära den undanröjd genom att skicka in en ansökan till den tingsrätt där händelsen inträffade. En sådan ansökan ska göras skriftligen och inom ett år från den dag då i detta fall du undertecknade ordningsboten (59 kap. 7§ RB). Du kan begära att boten undanröjs, och tingsrätten kan undanröja den om (1) godkännandet inte kan anses vara frivilligt av den misstänkte, (2) om det förekommit fel vid ärendets behandling så att boten ska anses ogiltig, eller (3), om boten av annan anledning inte överensstämmer med lag (59 kap. 6§ RB, samt 59 kap. 10§ RB).

Vid en rättegång får du möjlighet att ge in bevisning, kalla vittnen och liknande, och berätta din sida av händelsen innan tingsrätten fattar beslut om böterna ska utgå eller inte. Du kan läsa mer om böter på polisens hemsida.

Transportstyrelsen

Polisen ska omhänderta körkortet om det finns risk att Transportstyrelsen kommer återkalla körkortet på grund av olika trafikbrottsliga gärningar. Transportstyrelsen ska då utreda om körkortet ska återkallas eller om det kan lämnas tillbaka. Som du själv skriver, så kommer Transportstyrelsen skicka ett föreläggande till dig där du kan få möjlighet att yttra dig och berätta din version av händelsen. Om Transportstyrelsen återkallar körkortet utfärdar de också en spärrtid, innan du kan få tillbaka det. Spärrtiden för att köra mot rött är lägst en månad, högst tre år. Du kan läsa mer om processen hos Transportstyrelsen på deras hemsida.

Vad ska du göra?

Om du inte har skrivit under och godtagit ordningsboten, kommer polisen handlägga processen och du kommer senare få papper från tingsrätten där du kan begära huvudförhandling och ge in din bevisning. Du behöver alltså inte göra något i detta läge så vida du inte fått papper från tingsrätten.

Om du har skrivit under ordningsboten, kan du ansökan om att få den undanröjd hos tingsrätten där händelsen inträffade. Detta bör göras snarast. Bäst är att skicka ett mail till domstolen, en kopia av ordningsboten bör bifogas. Du kan här hitta vilken tingsrätt som är rätt, utifrån var gärningen inträffade.

Har du redan gjort detta finns det inte så mycket mer att göra än att invänta tingsrättens beslut eller rättegången. Observera dock att tingsrättens dom och Transportstyrelsens beslut inte har med varandra att göra direkt, men om tingsrätten undanröjer ordningsboten kan såklart Transportstyrelsen ta detta i beaktning vid sitt beslut.

Jag hoppas du har fått någon vägledning i dina frågor, annars kan du kontakta våra jurister för att få vidare hjälp.

Du kan boka en tid med vår juristbyrå här eller ringa oss för att få mer information.

Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt:

Telefon: 08-533 300 04

Öppettider: Mån-fre kl. 10.00−16.00

Vänligen,

Sara Pedersen
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Trafikbrott (1078)
2021-01-17 Rattfylleri och olovlig körning
2021-01-16 Vad är straffet för rattfylleri
2021-01-15 Får minderåriga dricka alkohol medans jag kör bil?
2021-01-13 Påverkar olovlig körning möjligheten till körkortstillstånd?

Alla besvarade frågor (88291)