Ordning och säkerhet vid evenemang

2019-05-13 i OFFENTLIG RÄTT
FRÅGA
När du genomför ett evenemang vill polisen, och lagstiftningen, att du tar ansvar för ordning och säkerhet på evenemanget men också i anslutning till detta. Vad betyder det att du tar ansvar för området i anslutning till ditt evenemang?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Gällande offentliga sammankomster enligt ordningslagen (OL) 16 § så är arrangören ansvarig för att det råder ordning och säkerhet. Detta innebär många saker. Det handlar om att arrangören ska säkerställa många aspekter av säkerhet t ex brandskydd, att lokalen är lämplig, att antalet besökare efterlevs, att allmän ordning upprätthålls med hjälp av ordningsvakter m.m. beroende på vad det är för arrangemang. Det är även straffbart för arrangören att inte säkerställa detta enligt OL 29 § med böter eller fängelse i högst 6 månader.

Det som vanligtvis menas med "i anslutning till" är just bokstavligt det som menas, alltså närliggande område. Arrangören har ett ansvar utanför sitt uppritade område. Det kan alltså inte råda hur mycket fylla och ordningsstörningar som helst så länge det är precis utanför arrangörens område. Detta kommer till uttryck i OL 25 § 1 p. som säger att polismyndigheten får förbjuda att en sammankomst hålls om det tidigare förekommit oordning på området eller i närliggande område.

Hoppas du fick svar på din fråga!

AnnaSara Jarius
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1016)
2019-10-16 Skolfråga - besvaras ej.
2019-10-14 Får man rösta när man är intagen på ett fängelse?
2019-10-06 Är det lagligt att förespråka secession ur Sverige?
2019-10-06 Kan jag få rättshjälp trots min inkomst?

Alla besvarade frågor (73804)