Öppna omyndigs post

FRÅGA
Vad gäller beträffande att någon annan öppnar underårigs post? Är det alltid olagligt eller finns det tillfällen då det är okej enligt lag? Är det giltigt om underårig skriver fullmakt?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Brott att öppna annans post

Beträffande att någon öppnar annans post, kan man läsa i 4 kap. 8–9 § brottsbalken, att det är olagligt att öppna någon annans post olovligen. Det betyder alltså, att ingen får öppna någon annans post, om de inte fått tillåtelse att göra det. Personen som öppnar någon annans post kan dömas för intrång i förvar och riskerar böter eller fängelse i högst två år. För att lagen ska vara tillämplig måste brevet ha varit förslutet.

Post som är adresserad till någon får alltså inte öppnas av annan. Detta gäller även om personen, vars post öppnas, är omyndig. Denne måste ha gett samtycke till få sin post öppnad. Exempelvis kan de omyndige skriva en fullmakt.

Undantag

Undantaget är om det skulle föreligga nöd, i sådana fall kan personen som öppnar poste inte dömas för brott. För att nöd ska föreligga krävs det att det finns fara för liv, hälsa, egendom eller annat skyddsvärt intresse (24 kap. 4 § brottsbalken).

Har du några fler frågor är du varmt välkommen att återkomma!

Vänligen

Pontus Schenkel
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB (1208)
2021-07-31 Kan man bli straffad om man sprider nakenbilder/videos eller om hotar om att göra det?
2021-07-31 Förhindra grannar från att använda ens brygga
2021-07-31 Träna lös hund på allmän plats
2021-07-28 Får man filma och fotografera andra personer?

Alla besvarade frågor (94585)