Öppna någon annans post

FRÅGA
Visst är det väl så att man kan anmäla/väcka åtal mot någon som öppnat/öppnar ens post? Min mamma har i ca tio års tid gjort detta trots att jag gång på gång sagt att det absolut inte är okej! I så fall vilka påföljder (straff) kan detta innebära för henne?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Brott och dess möjliga påföljder går att läsa mer om brottsbalken (BrB). Du kan se närmre på den lagen här. I ditt fall skulle det kunna röra sig om brottet brytande av post- eller telehemlighet alternativt intrång i förvar.

Bestämmelser enligt BrB kap 4

En person som olovligen bereder sig tillgång till ett post- eller elektroniskt meddelande begår brottet brytande av post- eller telehemlighet enligt BrB 4:8. Den här bestämmelsen avser huvudsakligen postförsändelser av olika slag från det att försändelsen har skickats tills den når mottagaren. Den som döms kan dömas till böter eller fängelse i upp till 2 år.

Om någon olovligen bryter brev eller telegram i andra fall, eller olovligen bereder sig tillgång till något som förvaras förseglat, under lås eller tillslutet kan de istället dömas till intrång i förvar enligt BrB 4:9. Det här förbudet tar sikte på exempelvis post som redan har tagits emot av den avsedde personen men förvaras försluten. Påföljden är böter eller fängelse i högst 2 år.

Vad betyder det för dig?

Om din mamma faktiskt har begått något och i så fall vilket av de här brotten beror på samtliga omständigheter och jag kan inte säker säga om det finns förutsättning åtal och fällande dom. Om hon öppnar post som du har tagit emot men försvarar försluten gör hon sig skyldig till brottet intrång i förvar. Tar hon däremot posten och öppnar innan du har fått den rör det sig snarare om brytande av post- eller telehemlighet.

Det finns alltså förutsättning för att göra en polisanmälan. Dock bör du tänka på att det är mycket osäkert om en anmälan resulterar i ett åtal och en process och om det skulle leda till en fällande dom, eftersom det kan finnas svårigheter att bevisa att någon har öppnat din post utan tillåtelse. Det är inte heller säker vilken typ v påföljd en eventuell dom skulle resultera i, eftersom påföljd väljs utifrån alla omständigheter i det enskilda fallet. Dock är övre gränsen för straff för dessa brott 2 år i fängelse.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga och att du kan komma till rätta med problemet.

Vänliga hälsningar,

Mikaela von Bornstedt
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB (1094)
2021-01-24 Gränsdragning för ofredande
2021-01-24 Jag har blivit anmäld för grov kvinnofridskränkning - vad händer nu?
2021-01-19 Hör olovlig identitetsanvändning under allmänt åtal?
2021-01-18 Hur kan jag gå tillväga om jag blir utsatt för hot?

Alla besvarade frågor (88449)