Öppna annans post av misstag

FRÅGA
OM JAG UPPREPADE GÅNGER BETT MIN EXMAN ÄNDRA SIN ADRESS UTAN FRAMGÅNG OCH DET TRE ÅR EFTERÅT FORTSÄTTER KOMMA POST I MIN BREVLÅDA OCH JAG AV MISSTAG ÖPPNAR HANS POST - GÖR JAG NÅGOT BROTTSLIGT DÅ?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Brottet som kan aktualiseras om du öppnar annans post är brytande av posthemlighet, 4:8 brottsbalken. Av lagrummet framgår att det är brottsligt att olovligen bereda sig tillgång till meddelande som ett postföretag förmedlar som postförsändelse. Brytande av posthemlighet är dock ett s.k. uppsåtsbrott, vilket innebär att det krävs uppsåt till den brottsliga handlingen för att straffansvar ska vara aktuellt. Öppnar du av misstag någon annans brev är det alltså inte straffbart, eftersom du saknar uppsåt till den brottsliga handlingen. När du väl upptäckt att brevet är ställt till din exman kan det emellertid vara straffbart att fortsätta läsa brevet.

Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB (1275)
2022-01-24 Hur många busringningar krävs för att utgöra ofredande?
2022-01-23 Vad gör man vid olaga hot?
2022-01-16 Hur många busringningar krävs det för att det ska vara brottsligt?
2022-01-16 Får man filma eller fota någon som blir misshandlad?

Alla besvarade frågor (98612)