Oönskade telefonsamtal och sms samt ryktesspridning

Hej. Jag har fått flertal sms och samtal från en person som anser och tilltalar mig som en missbrukare och även uttrycker sig nedvärderande och provokativt i sin formulering till mig. Även min flickvän som aldrig har haft någon som helst kontakt eller vetskap om personen har fått sms till sin telefon . Där har han sagt att hon inte är en så smart eller lämplig som mor till sin dotter pga att jag har varit där i hennes hem . Jag undrar om det är okej att han gör så här och vad jag kan göra för att få hjälp med att inte låta honom sprida och tala lögner om mig och mitt leverne ? Jag känner att jag snart inte vill bo kvar i min stad som är ett litet samhälle. Tack för svar

Lawline svarar

Svar: Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag kommer att dela upp frågan. Första delen berör samtalen och sms:en du har fått av personen, därefter kommer sms:en din flickvän fått beröras, och därefter följer en rekommendation om vad du kan göra.

Ofredande

Att du har fått flertal sms och samtal med kränkande innehåll från personen skulle kunna vara ofredande. Ofredande stadgas i brottsbalken 4 kapitlet 7 §, se här. Enligt bestämmelsen ska den som handgripligen antastar eller medelst skottlossning, stenkastning, oljud eller annat hänsynslöst beteende ofredar annan, dömas för ofredande till böter eller fängelse.

För att en gärning ska innebära ofredande genom hänsynslöst beteende krävs att gärningen utgör en kännbar fridskräkning.
Vad som utgör en kännbar fridskränkning framgår inte av lagen, utan är upp till domstolen att avgöra. Telefonterror är en relativt vanlig anmälningsgrund. De anmälningar som leder till åtal är dock oftast de fall då telefonterrorn består av något mer än samtalen, exempelvis samtal nattetid, sexuella anspelningar eller då någon fortsätter att ringa trots att den uppringde uttryckligen har ombett personen att sluta ringa.

I det här fallet framgår inte hur ofta personen har ringt eller skickat sms till dig och inte hur länge det har pågått. Du skulle kunna skicka ett sms till personen och be honom sluta höra av sig, och tala om att du överväger att göra en polisanmälan annars. Om samtalen och sms:en inte upphör då rekommenderar jag att du gör en polisanmälan.

Förtal

För att det ska vara förtal krävs att uppgiften sprids till någon utomstående person. Det framgår av frågan att personen även har sms:at din flickvän och skrivit nedsättande kommentarer om dig (detta trots att personen ifråga inte känner din flickvän). Du skriver att personen har spridit lögner om dig och ditt leverne, jag tolkar det som att han spridit rykten om dig även till andra – eller att du i varje fall är orolig att så är fallet.

Detta kan röra sig om förtal. Förtal regleras i brottsbalken 5 kap 1 § (här) Förtal är att utpeka någon som brottslig eller klandervärd i sitt beteende. Det kan vara förtal oavsett om det stämmer eller inte.

Vad du kan göra nu

För det första rekommenderar jag att du skriver ett sms till personen där du uttryckligen och med ett vårdat språk talar om att du inte vill att han ska höra av sig mer, och att du överväger att göra en polisanmälan om han fortsätter att höra av sig och uttrycka sig nedsättande om dig. Om du uttryckligen har sagt att du inte vill ha mer kontakt och han ändå fortsätter bör du göra en polisanmälan. Det är bra om du och din flickvän sparar sms:en så att det finns bevis. Du kan givetvis göra en polisanmälan nu, men om du uttryckligen talar om för personen att du vill att han slutar höra av sig och han ändå fortsätter anses det antagligen som allvarligare.

Har du fler frågor är du välkommen att ringa Lawlines telefonrådgivning. Telefonnumret är 08-533 300 04 och telefonrådgivningen är öppen måndag–fredag kl. 10.00–16.00.

Jenny HedinRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo