Oönskade besök i bostaden

FRÅGA
Jag och min fd sambo separerade för flera år sedan. Han står skriven på en annan adress, vi har gemensamma barn (Gemensam vårdnad), men barnen bor hos mig. Barnens pappa kommer och går som han vill hemma hos mig. Vi har ingen relation på något sätt, jag lever mitt liv och han lever sitt. Jag har sagt många gånger att han inte kan bo här, men han vägrar att ta in det, jag har även försökt att ta upp situationen med hans familj, men får ingen respons.Vi har ingen sund relation, om vi ens pratar med varandra så blir det bara bråk. Jag vet inte vad jag kan/får göra eller vem jag ska vända mig till, för detta är inte bra, framförallt inte för barnen. Jag känner att jag inte kan gå vidare med mitt liv så länge situationen är som den är.
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline.

Jag tolkar frågan som att din f.d sambo är hemma hos dig till och från trots att du inte vill det. Jag antar även att detta sker utan att du lämnar samtycke till det.

Potentiella brott

Den som infinner sig i någons bostad utan den personens lov gör sig skyldig till hemfridsbrott (4 kap 6 § första stycket brottsbalken). I övrigt så kan dessa oönskade kontakter utgöra ofredanden (4 kap 7 § brottsbalken). Om barnen ser på medan brotten begås, kan din f.d sambo även göra sig skyldig till barnfridsbrott (4 kap 3 § brottsbalken).

I situationer då du ber din f.d sambo lämna bostaden, men han vägrar, har du dessutom en lagstadgad nödvärnsrätt (24 kap 1 § andra stycket tredje punkten brottsbalken), som innebär att dina eventuellt brottsliga handlingar i en sådan situation är rättfärdigade, förutsatt att handlandet inte är uppenbart oförsvarligt utifrån omständigheterna.

Åtgärder

Det du kan göra i dagsläget är att polisanmäla de tidigare begångna brotten. Om en liknande situation skulle uppstå igen kan du tillkalla polis via 112.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Viktor Vårlid
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB (1253)
2021-12-01 Får man hota någon för att motverka brott?
2021-11-30 Får en granne beträda min tomt utan mitt tillstånd?
2021-11-30 Kan jag polisanmäla störande samtal?
2021-11-30 Fråga om kroppsvisitation av privatperson

Alla besvarade frågor (97623)