Oönskad bildupptagning utomhus

FRÅGA
min granne fotograferade genom sitt fönstret på mig och min gäst. vi va på min pappas tomt och hon öppnade fönstret för att lyssna sen filma hon mig och min gäst. är det olagligt att göra det tacksam för svar
SVAR

Hej!

Tack för din fråga!

Att fotografera en annan person utan samtycke är som huvudregel tillåtet. Det må finnas undantag från denna regel, men eftersom ni befann er utomhus när bilderna togs och då uppmärksammande att så skedde, torde något brott ej därigenom ha begåtts (jfr. 4 kap. 6 a § brottsbalken). Er medvetenhet om det oönskade beteendet innebär därtill att någon brottslig olovlig avlyssning inte bör ha skett eftersom sådan måste företas både ”i hemlighet” och ”medelst tekniskt hjälpmedel” (jfr. 4 kap. 9 a § brottsbalken).

Med detta dock inte sagt att de enskilda handlingarna som helhet ej skulle kunna tillfredsställa rekvisiten för brottet ofredande. Att så skulle vara fallet förefaller dock föga troligt då den kränkning det innebär att bli fotograferad utomhus i regel ej torde vara allvarlig nog (därav begränsningen av brottet kränkande fotografering till mer privata platser) (jfr. 4 kap. 7 § brottsbalken).

Inalles förefaller det sålunda föga troligt att något brott begåtts oberoende av din grannes eventuella uppsåt.

Brottsbalken finner du här.Vänligen,

Gustaf Wiklund
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll