Omyndigas ingående av solidaritetsavtal

2015-02-19 i Avtals ogiltighet
FRÅGA
Jag och omkring 50 andra från min Gymnasieskola valde att åka till en skidort och bo i ett stort hus tillsammans.Det kostade omkring 1700 och man fick inte pengarna tillbaka om man på rfterhand beslutar att man inte vill gå.Innan avfärd tvingas man skriva på ett "solidaritetsavtal" där alla som åker med på resan står för kostnaderna som kan uppstå av att saker går sönder.Bussen lämnar inte innan alla skrivit på solidaritetsavtalet.Nu har saker gått sönder och nu är alla (även de som ej orsakat skador) skyldiga omkring 30.000 kr sammanlagt.Är detta solidaritetsavtal giltigt?Är dessutom under 18.Tack på förhand.
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Jag förutsätter att alla elever var under 18 år. Eftersom eleverna är under 18 år så är de omyndiga. Som utgångspunkt så kan inte omyndiga åta sig förbindelser, såsom att ingå ett solidaritetsavtal, vilket framgår av Föräldrabalk (1949:381) 9:1. Om däremot elevernas förmyndare har givit sitt samtycke till att de ingår solidaritetsavtalet så är det fullt giltigt. Om förmyndarna inte har givit sitt samtycke så kan avtalet ändå bli giltigt om de i efterhand godkänner det (Föräldrabalk 9:6 första stycket). Om eleverna efter att de har fyllt 18 år godkänner avtalet så blir det också fullt giltigt.

Om förmyndarna dock har uppträtt på ett sätt som har givit uthyraren befogad anledning att tro att eleverna hade deras samtycke så är avtalet i detta fall också fullt giltigt. Eftersom ett solidaritetsavtal för ersättning av eventuell skada i samband med hyra av ett hus dock inte är en sedvanlig rättshandling så kan det tala mot att uthyraren hade befogad anledning att tro att förmyndarna godkände avtalet, såvida det inte finns andra omständigheter du inte har nämnt som stödjer det.

Notera dock att om eleverna har vilselett uthyraren till att tro att de hade sina förmyndares samtycke till att ingå solidaritetsavtalet så kan de bli skyldiga att i skälig utsträckning ersätta uthyraren för skada som föranletts av avtalet (Föräldrabalk 9:7 andra stycket).

Med vänlig hälsning
Daniel Nykvist
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Avtals ogiltighet (308)
2020-07-22 Får säljaren häva kattköpet om jag inte kastrerar katten som vi kommit överens om?
2020-06-27 Ocker, avtalets giltighet.
2020-06-26 Möjligheter till att klandra en bodelning
2020-06-18 Är det olagligt att lura sig till en graviditet?

Alla besvarade frågor (82701)