Omyndig kränker annan på sociala medier, förolämpning?

FRÅGA
Hej!En tjej som tidigare gått i min klass på högstadiet, vi båda är nu 16 år, har kränkt mig två gånger via sociala medier på grund av att jag har pratat med en kille som hon anser vara sin pojkvän. En gång på Facebook via messenger och en gång på snapchat. Den senaste gången har hon kallat mig för äcklig f*tta, äcklig jävel, vidrig och skrivit att jag ska ha klart för mig att jag aldrig ska röra honom igen - trots att jag inte har gjort det. Jag själv förstår inte vad jag har gjort för fel (ingen annan heller) och jag undrar nu om man kan göra en polisanmälan som kan leda till något? Vill visa att det är fel att klanka ner på andra utan riktigta anledningar. Och med tanke på att hon har kränkt mig så antar jag att det inte går under yttrandefrihetsgrundlagen? Hon har även kränkt min pojkvän och sedan innan kränkt andra personer för andra "anledningar" över messenger. Vill tydliggöra att det inte är ett okej beteende.
SVAR

Hej

Tack för att du vänder dig till Lawline!

Den som smädar annan genom kränkande tillmäle eller beskyllning eller genom annat skymfligt beteende mot honom ska dömas för förolämpning till böter enligt 5 kap. 3 § brottsbalken (BrB). Regeln är kanske lite svårläst men den tar sikte på bl.a. verbalinjurier, såsom de skällsord som du uppgett i din fråga. Hon kan alltså ha gjort sig skyldig till brottet förolämpning. Du har alltid rätt att polisanmäla en händelse om du tror att ett brott begåtts mot dig eller annan men förolämpning är emellertid ett så kallat målsägandebrott (5 kap. 5 § brottsbalken). Detta innebär att det enbart är du som kan väcka åtal mot henne genom ansökan om stämning till domstol, läs mer här. En polisanmälan om förolämpning leder alltså som huvudregel inte till att en åklagare väcker allmänt åtal mot den som förolämpat dig. Denna regel finns till för att undvika för hög arbetsbelastning för polis och åklagare. Åklagare kan däremot väcka allmänt åtal det är påkallat ur allmän synpunkt och förolämpningen riktats mot någons ras, hudfärg, nationella eller etniska ursprung, religion, eller sexuella läggning. Även om åklagaren inte tar upp detta till allmänt åtal kan däremot andra åtgärder ske från polisens sida eftersom hon är 16 år, du kan läsa mer om detta på polisens hemsida här.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Bästa hälsningar

Ahmet Ercin
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?