FrågaSTRAFFRÄTTTrafikbrott29/12/2013

Omständigheter som påverkar straffmätningen vid olovlig körning

Hej! Jag har en fundering över hur det är om man har kört en automatväxlad bil utan handledare med i bilen, men har körkortstillstånd och har gått kursen för att få övningsköra men är dock bara 17 år, så alltså minderårig. Har tidigare fastnat hos polisen men då p.g.a stöld av en moped som redan var stulen så det fick jag ingenting för. Förutom att det skulle stå kvar i registret i två år sa dem. (Alltså det står fortfarande kvar i registret) Så jag undrar om det sistnämnda kan göra så att mitt straff för olovlig körning kan bli värre? Jag undrar också om det kan bli någon skillnad på straffet om man har kört automatväxlad bil och inte då en manuell i min situation? Och så en sista sak: kan det underlätta om jag har körkortstillstånd och gått kursen för att få övningsköra, men blev alltså stoppad utan handledaren med i bilen? Vore väldigt tacksam för svar!

Lawline svarar

Hej!

När någon döms för ett brott så som exempelvis olovlig körning enligt trafikbrottslagen 3 § görs en straffvärdebedömning och en straffmätning, vilka båda påverkar vilken påföljd som åläggs och hur allvarlig den blir (se Brottsbalken (BrB) 29 kap.). Vid straffmätningen kan hänsyn i skärpande riktning tas till tidigare brottslighet (BrB 29 kap. 4 §). Saker som vägs in i bedömningen är då exempelvis hur lång tid som gått mellan brotten, brottens allvarlighet och om det tidigare och det senare brottet är av liknande slag. Din tidigare brottlighet kan alltså inverka på ditt straff, men jag skulle inte tro att det tillmäts någon särskilt stor betydelse eftersom att det bara handlar om ett enda brott av mindre allvarlig karaktär och som är av en annan art än den olovliga körningen.

Att bilen som framfördes olovligen var automatväxlad och att du hade övningskörningstillstånd är knappast omständigheter som kommer att göra bedömningen mildare. Däremot kommer antagligen din ålder ges viss betydelse (BrB 29 kap. 7 §).

Lagrummen finns https://lagen.nu/1951:649 och https://lagen.nu/1962:700.

Med vänlig hälsning,

Miranda LymeusRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Trafikbrott? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo