Omprövning av underhållsbidrag

2016-05-17 i Underhåll
FRÅGA
Hej. Om jag har blivit erlagd att betala ett visst underhållsbelopp till mina barn som bor hos sin mor merparten av tiden men får helt plötsligt ändrad inkomst, kan jag få det omprövat av F-kassan? Jag betalar idag max beloppet för mina två barn eftersom jag tjänar bra, inget fel med det.Dock har jag nu kommit in på min drömutbildning och 3096kr äter det mesta av mitt CSN, jag har ju två andra barn som bor hos mig stadigvarande. (jag har totalt fyra barn) 2 hemma alltid, 2 som bor på annan ort och mertiden hos sin mor.Kan jag få rätten att få uträknat nytt belopp att betala och få F-kassan att täcka resten? Eftersom min inkomst om några månader mer än halveras.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Underhållsbidrag till barnet bestäms av barnets behov och föräldrarnas ekonomiska förmåga. Precis som du säger har man som förälder en skyldighet att låta sina barn leva på samma standard som en själv, vilket är anledningen till att du får betala ett högre belopp som motsvarar din personliga ekonomiska förmåga. Enligt 7 kap. 10 § Föräldrabalken kan rätten (alltså domstol, inte Försäkringskassan) göra en omprövning av underhållsbidraget om förhållandena som föranledde underhållsbidraget har ändrats. Det måste vara en förändring som är betydande och är bestående över tid som inte ska kunna ha förutsetts när domen eller avtalet träffades. I domen NJA 1990 s. 201 prövades ett fall där en man valt att studera och därmed fick lägre inkomster, alltså ett fall som verkar likt ditt. I detta fallet förelåg inte tillräcklig grund för att anta att de studier som personen ifråga valt att bedriva, som föranlett att arbetstiden reducerats, skulle påverka den ekonomiska situationen i framtiden. Den minskning av inkomsterna som personen i fallet valt att underkasta sig för att kunna bedriva sina studier skulle därför inte beaktas vid bedömningen av hans underhållsskyldighet. Du kan försöka begära jämkning av underhållsbidraget som ni har fastställt nu, men om dina omständigheter liknar de som föreligger i ovan nämnt rättsfall är sannolikheten inte särskilt stor att du når framgång med detta.

Bidraget från Försäkringskassan kallas för underhållsstöd och är subsidiärt i förhållande till underhållsbidraget (det som du betalar). Underhållsstödet utgår alltså bara om du som förälder inte betalar underhållsbidrag eller om du betalar mindre än 1573 kronor per barn i månaden, då kan Försäkringskassan gå in och betala mellanskillnaden. Om Försäkringskassan går in och betalar ut underhållsstöd blir du i stället återbetalningsskyldig gentemot dem. Detta blir alltså inte aktuellt för er så länge du betalar mer än 1573 i underhållsbidrag.

Sammanfattningsvis är situationen avhängig hur domstolen bedömer din ekonomiska förmåga.

Hoppas att mitt svar varit till någorlunda hjälp. För en mer ingående bedömning av just ditt specifika fall skulle jag rekommendera dig att boka tid hos en specialiserad jurist som Lawline samarbetar med genom att klicka här.

Maria Pettersson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Underhåll (1060)
2021-06-09 Villkor i underhållsavtal
2021-06-08 Måste jag betala min ex-makes hyra och kan man vägra att betala räntekostnader?
2021-05-29 Rätt till ersättning för resor vid umgänge
2021-05-23 Har föräldrar en skyldighet att ge sina barn en veckopeng?

Alla besvarade frågor (93110)