Ompröva bodelningsavtal

2016-12-12 i Bodelning
FRÅGA
HejMin flickvän skilde sig för 3 år och skrev på ett bodelninsavtal, hon har senare upptäckt att avtalet saknat ting för avsevärt värde och kände sig pressad att skriva på för att komma ur äktenskapet. Kan avtalet omprövas?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Bodelningsavtal är precis som vilket annat avtal som helst. Huvudregeln är att avtal ska hållas enligt principen "pacta sunt servanda". Om avtalet är formenligt (det vill säga är skriftligt och har undertecknats av båda parter, 9 kap 5 § ÄktB) krävs det att makarna är överens om att häva avtalet eller att det kan ogiltigförklaras på någon annan grund. Om allt har gått rätt till går det inte att ompröva bodelningsavtalet såhär långt i efterhand.

Ett avtal kan bland annat ogiltigförklaras om det tillkommit genom tvång eller hot om våld (28 § AvtL), om en part uppsåtligen utelämnat avgörande uppgifter eller omständigheter, om en part blivit "svikligen förledd" (30 § AvtL) eller en part utnyttjat någons nöd, till exempel ekonomisk nöd (31 § AvtL).

Ett avtal kan även jämkas, det vill säga ändras, till en parts fördel. Detta kan göras om ett avtal ska anses vara oskäligt med hänsyn till avtalets innehåll, omständigheterna vid avtalets tillkomst, senare inträffade förhållanden och omständigheterna i övrigt (36 § AvtL).

Alla dessa bestämmelser är dock undantag till huvudregeln om att avtal ska hållas och ska tillämpas restriktivt. Detta innebär att det krävs mycket bevis för att kunna hävda att man blivit svikligen förledd till exempel eller att avtalet ska anses vara oskäligt. Avtalet som din flickvän ingått skulle eventuellt kunna ogiltigförklaras om det är så att hennes ex-partner höll undan egendom i smyg eller utnyttjade att hon befann sig i en mycket utsatt position och var i stort behov av pengar akut eller liknande.

Hoppas att du fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning

Hedvig Johansson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2684)
2020-12-03 Preskriptionstid på bodelning och åtgärdsförslag när makar är oense
2020-11-30 När är det för sent att begära jämkning av bodelning efter dödsfall?
2020-11-30 När ska bodelningslikviden betalas vid skilsmässa?
2020-11-30 Ska fastighet som ärvts innan äktenskap. ingå vid bodelning?

Alla besvarade frågor (86900)