Omplaceringsskyldighet och turordningsregler i koncern

Hej

Jag är anställd på ett dotterbolag i en koncern. moderbolaget har 40 anställda, dotterbolaget som jag är anställd i har 5 anställda. Har i dag fått muntligt besked om kommande uppsägning pga att dom ska avveckla dotterbolaget.

vad säger turordningsregeln/uppsägningstid? min anställningstid 7 år ålder 53,

(i moderbolaget finns anställda med kortare anställningstid än jag)

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawine med din fråga!

Du har funderingar kring regler gällande turordning och uppsägning pga. arbetsbrist. Bestämmelser i Lag (1982:80) om anställningsskydd (LAS) blir tillämpliga.

Till att börja med ska nämnas att vissa bestämmelser i LAS kan avtalas bort med kollektivavtal. Det första du bör undersöka är om huruvida det finns något kollektivavtal på din arbetsplats. Finns det regler i kollektivavtalet som avviker från turordningsreglerna så gäller nämligen de före bestämmelser i LAS.

Omplaceringsskyldighet innan uppsägning sker

Enligt 7 § 1 st LAS ska en uppsägning från arbetsgivarens sida vara sakligt grundad. Uppsägning pga. arbetsbrist utgör ett sakligt grundat skäl för arbetsgivaren att bedriva uppsägningar. Viktigt att beakta är dock att arbetsgivaren har en omplaceringsskyldighet innan uppsägning kan ske (7 § 2 st LAS). Omplaceringsskyldigheten förutsätter att det finns en ledig befattning till vilka arbetstagaren kan omplaceras. Någon annan ska inte friställas för att arbetstagaren ifråga ska kunna omplaceras. Vidare förutsätter omplaceringen att arbetstagaren har tillräckliga kvalifikationer för den tjänst som hen ska omplaceras till.

Frågan i ditt fall blir om din arbetsgivare har skyldighet att omplacera dig till en tjänst hos moderbolaget. Av vad som framgår i en dom som Arbetsdomstolen avkunnat (AD 2013 nr 60) torde det av praktiska skäl inte vara möjligt att låta omplaceringsskyldigheten avse andra företag- även om företagen skulle ingå i samma koncern. Din arbetsgivare torde alltså inte skyldighet till att omplacera dig till moderbolaget.

Turordningsregler vid uppsägning pga. arbetsbrist

Om en arbetsgivare har flera driftenheter, fastställs en turordning för varje enhet för sig (22§ 3 st LAS). Turordningsreglerna appliceras alltså på de olika driftenheter som arbetsgivaren har. Med driftsenhet avses som utgångspunkt en sådan del av ett företag som är beläget inom ett och samma inhägnande område. Dotterbolaget torde alltså i den här frågan utgöra en egen driftsenhet.

Turordningsreglerna är utformade på det sättet att vid uppsägning gäller principen om "sist in, först ut". Arbetstagare med minst anställningstid löper större risk för att bli uppsagd. Vid lika anställningstid ger högre ålder företräde.

Att det finns anställda i moderbolaget med kortare anställningstid än dig, borde tyvärr sakna betydelse då uppsägningar inte blir aktuella i moderbolaget och då moderbolaget och dotterbolaget utgör två olika driftenheter.

Sammanfattningsvis kan det tyvärr bli svårt i det här fallet att argumentera emot uppsägningen eller hävda eventuellt krav på omplacering.

Hoppas att du fått vägledning!

Linnéa CarnrotRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”